Transport i Spedycja”, 11-12/2006Transport i Spedycja”, 11-12/2006Transport i Spedycja”, 11-12/2006

1 listopada, 2006

W kierunku Wschodu

Polfrost Internationale Spedition. Firma działająca na rynku europejskim od 1996 r., jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Świadczy usługi w zakresie spedycji samochodowej, kolejowej i morskiej, obejmujące przewozy całopojazdowe, ładunków częściowych i drobnicowych. Do wykonania zleceń wykorzystuje zarówno własne jak i kontraktowane środki transportu. Charakter przewożonego towaru, kierunek transportu oraz szereg innych uwarunkowań, wśród których decydujące są indywidualne preferencje klientów, determinują wybór najbardziej optymalnego rozwiązania logistycznego. Oferowany przez firmę wachlarz usług jest skierowany przede wszystkim do firm działających w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej czy elektronicznej. Spółka jest jednak otwarta na nowe wyzwania i realizuje również innego typu przewozy. Obecnie Polfrost posiada 25 oddziałów na terenie europy i Azji, co przekłada się na współpracę z klientami z wielu krajów, zarówno z producentami, jak równo z producentami, jak i z przedsiębiorstwami usługowo- handlowymi.

Usługi świadczone przez firmy transportowe są nieustannie poddawane licznym udoskonaleniom i poszerzane o coraz to nowe, bardziej korzystne dla klientów rozwiązania logistyczne. Obok przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie samochodowym, są też takie, które skupiają swe działania przede wszystkim wokół spedycji kolejowej lub przewozów kolejowych. Wpływ na to może mieć fakt, iż przewóz koleją jest niewspółmiernie tańszy (od kilkudziesięciu do kilkuset procent) i łatwiejszy w obsłudze niż transport samochodowy.
Usługa przewozów kolejowych w Polfroście jest wyraźnie ukierunkowana na rynek wschodni i obejmuje swym zasięgiem niemal wszystkie kraje Europy i Azji. Wśród nich największy potencjał dla firm transportowych posiadają Rosja i Ukraina. Ze względu na wielkość, chłonność rynku i poziom rozwoju gospodarczego, kraje te biorą aktywny udział w wymianie handlowej z wykorzystaniem kolei.
Transport określonego ładunku jest szczegółowo zaplanowany już od momentu odbioru towaru z magazynu producenta. Przed załadunkiem i zabezpieczeniem przesyłki, pracownicy firmy przeprowadzają kontrolę ilości i jakości przygotowanego do dystrybucji towaru oraz jego opakowania. Sprawdzane są również certyfikaty weterynaryjne i fitosanitarne, konieczne w przypadku wydania na transport artykułów spożywczych. Pracownicy Polfrostu wypełniają także kolejowe listy przewozowe SMGS i zajmują się odprawą celną towaru (na zakładzie i na przejściach granicznych).
Artykuły spożywcze lub budowlane są przewożone wagonami normalnotorowymi ( krytymi, platformami, węglarkami) lub samochodami ciężarowymi do terminali przeładunkowych w Braniewie, Małaszewiczach, Dorohusku lub Żurawicy. Na miejscu towar zostaje przeładowany na wagony szerokotorowe i po odpowiednim zabezpieczeniu – transportowany bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Dodatkową kontrolę przeładunku zapewnia firm SGS Supervise Poland. Ponadto w procesie transportu kolejowego nadzorowane są dokumenty przewozowe (listy SMGS, SAD, Faktura Eksportowa). Cały przewóz jest poddawany codziennemu monitoringowi, a klienci otrzymują informacje o miejscu pobytu wagonu kolejowego. Bezpośrednie umowy z kolejami rosyjskimi, ukraińskimi, kazachskimi oraz litewskimi skracają czas dotarcia do każdego z tych krajów i usprawniają poruszanie się przewoźników między nimi. Pozwalają również na znaczące obniżenie kosztów transportu oraz na sprzedaż frachtów kolejowych. W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przewozów kolejowych, Polfrost oferuje klientom szereg dodatkowych usług, m.in. clenie towarów importowanych do Rosji (Kaliningrad, Moskwa) oraz na Ukrainę (Jagodzin, Izow, Mościska), towarzyszący odprawie celnej nadzór weterynaryjny, a także możliwość magazynowania towarów.
Posiadanie własnych magazynów zdecydowanie ułatwia organizację przeładunków, konfekcjonowania i kompletowania dystrybuowanych przesyłek.
Rozbudowana infrastruktura przy wschodniej granicy Polski oraz przedstawicielstwa firmy na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu pozwalają usprawnić i zoptymalizować cały proces przewozu.
Spółka Polfrost w maju bieżącego roku otrzymała tytuł Lidera Rynku 2006 w zakresie spedycji kolejowej.

W kierunku Wschodu

Polfrost Internationale Spedition. Firma działająca na rynku europejskim od 1996 r., jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Świadczy usługi w zakresie spedycji samochodowej, kolejowej i morskiej, obejmujące przewozy całopojazdowe, ładunków częściowych i drobnicowych. Do wykonania zleceń wykorzystuje zarówno własne jak i kontraktowane środki transportu. Charakter przewożonego towaru, kierunek transportu oraz szereg innych uwarunkowań, wśród których decydujące są indywidualne preferencje klientów, determinują wybór najbardziej optymalnego rozwiązania logistycznego. Oferowany przez firmę wachlarz usług jest skierowany przede wszystkim do firm działających w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej czy elektronicznej. Spółka jest jednak otwarta na nowe wyzwania i realizuje również innego typu przewozy. Obecnie Polfrost posiada 25 oddziałów na terenie europy i Azji, co przekłada się na współpracę z klientami z wielu krajów, zarówno z producentami, jak równo z producentami, jak i z przedsiębiorstwami usługowo- handlowymi.

Usługi świadczone przez firmy transportowe są nieustannie poddawane licznym udoskonaleniom i poszerzane o coraz to nowe, bardziej korzystne dla klientów rozwiązania logistyczne. Obok przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie samochodowym, są też takie, które skupiają swe działania przede wszystkim wokół spedycji kolejowej lub przewozów kolejowych. Wpływ na to może mieć fakt, iż przewóz koleją jest niewspółmiernie tańszy (od kilkudziesięciu do kilkuset procent) i łatwiejszy w obsłudze niż transport samochodowy.
Usługa przewozów kolejowych w Polfroście jest wyraźnie ukierunkowana na rynek wschodni i obejmuje swym zasięgiem niemal wszystkie kraje Europy i Azji. Wśród nich największy potencjał dla firm transportowych posiadają Rosja i Ukraina. Ze względu na wielkość, chłonność rynku i poziom rozwoju gospodarczego, kraje te biorą aktywny udział w wymianie handlowej z wykorzystaniem kolei.
Transport określonego ładunku jest szczegółowo zaplanowany już od momentu odbioru towaru z magazynu producenta. Przed załadunkiem i zabezpieczeniem przesyłki, pracownicy firmy przeprowadzają kontrolę ilości i jakości przygotowanego do dystrybucji towaru oraz jego opakowania. Sprawdzane są również certyfikaty weterynaryjne i fitosanitarne, konieczne w przypadku wydania na transport artykułów spożywczych. Pracownicy Polfrostu wypełniają także kolejowe listy przewozowe SMGS i zajmują się odprawą celną towaru (na zakładzie i na przejściach granicznych).
Artykuły spożywcze lub budowlane są przewożone wagonami normalnotorowymi ( krytymi, platformami, węglarkami) lub samochodami ciężarowymi do terminali przeładunkowych w Braniewie, Małaszewiczach, Dorohusku lub Żurawicy. Na miejscu towar zostaje przeładowany na wagony szerokotorowe i po odpowiednim zabezpieczeniu – transportowany bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Dodatkową kontrolę przeładunku zapewnia firm SGS Supervise Poland. Ponadto w procesie transportu kolejowego nadzorowane są dokumenty przewozowe (listy SMGS, SAD, Faktura Eksportowa). Cały przewóz jest poddawany codziennemu monitoringowi, a klienci otrzymują informacje o miejscu pobytu wagonu kolejowego. Bezpośrednie umowy z kolejami rosyjskimi, ukraińskimi, kazachskimi oraz litewskimi skracają czas dotarcia do każdego z tych krajów i usprawniają poruszanie się przewoźników między nimi. Pozwalają również na znaczące obniżenie kosztów transportu oraz na sprzedaż frachtów kolejowych. W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przewozów kolejowych, Polfrost oferuje klientom szereg dodatkowych usług, m.in. clenie towarów importowanych do Rosji (Kaliningrad, Moskwa) oraz na Ukrainę (Jagodzin, Izow, Mościska), towarzyszący odprawie celnej nadzór weterynaryjny, a także możliwość magazynowania towarów.
Posiadanie własnych magazynów zdecydowanie ułatwia organizację przeładunków, konfekcjonowania i kompletowania dystrybuowanych przesyłek.
Rozbudowana infrastruktura przy wschodniej granicy Polski oraz przedstawicielstwa firmy na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu pozwalają usprawnić i zoptymalizować cały proces przewozu.
Spółka Polfrost w maju bieżącego roku otrzymała tytuł Lidera Rynku 2006 w zakresie spedycji kolejowej.

W kierunku Wschodu

Polfrost Internationale Spedition. Firma działająca na rynku europejskim od 1996 r., jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Świadczy usługi w zakresie spedycji samochodowej, kolejowej i morskiej, obejmujące przewozy całopojazdowe, ładunków częściowych i drobnicowych. Do wykonania zleceń wykorzystuje zarówno własne jak i kontraktowane środki transportu. Charakter przewożonego towaru, kierunek transportu oraz szereg innych uwarunkowań, wśród których decydujące są indywidualne preferencje klientów, determinują wybór najbardziej optymalnego rozwiązania logistycznego. Oferowany przez firmę wachlarz usług jest skierowany przede wszystkim do firm działających w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej czy elektronicznej. Spółka jest jednak otwarta na nowe wyzwania i realizuje również innego typu przewozy. Obecnie Polfrost posiada 25 oddziałów na terenie europy i Azji, co przekłada się na współpracę z klientami z wielu krajów, zarówno z producentami, jak równo z producentami, jak i z przedsiębiorstwami usługowo- handlowymi.

Usługi świadczone przez firmy transportowe są nieustannie poddawane licznym udoskonaleniom i poszerzane o coraz to nowe, bardziej korzystne dla klientów rozwiązania logistyczne. Obok przedsiębiorstw specjalizujących się w transporcie samochodowym, są też takie, które skupiają swe działania przede wszystkim wokół spedycji kolejowej lub przewozów kolejowych. Wpływ na to może mieć fakt, iż przewóz koleją jest niewspółmiernie tańszy (od kilkudziesięciu do kilkuset procent) i łatwiejszy w obsłudze niż transport samochodowy.
Usługa przewozów kolejowych w Polfroście jest wyraźnie ukierunkowana na rynek wschodni i obejmuje swym zasięgiem niemal wszystkie kraje Europy i Azji. Wśród nich największy potencjał dla firm transportowych posiadają Rosja i Ukraina. Ze względu na wielkość, chłonność rynku i poziom rozwoju gospodarczego, kraje te biorą aktywny udział w wymianie handlowej z wykorzystaniem kolei.
Transport określonego ładunku jest szczegółowo zaplanowany już od momentu odbioru towaru z magazynu producenta. Przed załadunkiem i zabezpieczeniem przesyłki, pracownicy firmy przeprowadzają kontrolę ilości i jakości przygotowanego do dystrybucji towaru oraz jego opakowania. Sprawdzane są również certyfikaty weterynaryjne i fitosanitarne, konieczne w przypadku wydania na transport artykułów spożywczych. Pracownicy Polfrostu wypełniają także kolejowe listy przewozowe SMGS i zajmują się odprawą celną towaru (na zakładzie i na przejściach granicznych).
Artykuły spożywcze lub budowlane są przewożone wagonami normalnotorowymi ( krytymi, platformami, węglarkami) lub samochodami ciężarowymi do terminali przeładunkowych w Braniewie, Małaszewiczach, Dorohusku lub Żurawicy. Na miejscu towar zostaje przeładowany na wagony szerokotorowe i po odpowiednim zabezpieczeniu – transportowany bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Dodatkową kontrolę przeładunku zapewnia firm SGS Supervise Poland. Ponadto w procesie transportu kolejowego nadzorowane są dokumenty przewozowe (listy SMGS, SAD, Faktura Eksportowa). Cały przewóz jest poddawany codziennemu monitoringowi, a klienci otrzymują informacje o miejscu pobytu wagonu kolejowego. Bezpośrednie umowy z kolejami rosyjskimi, ukraińskimi, kazachskimi oraz litewskimi skracają czas dotarcia do każdego z tych krajów i usprawniają poruszanie się przewoźników między nimi. Pozwalają również na znaczące obniżenie kosztów transportu oraz na sprzedaż frachtów kolejowych. W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przewozów kolejowych, Polfrost oferuje klientom szereg dodatkowych usług, m.in. clenie towarów importowanych do Rosji (Kaliningrad, Moskwa) oraz na Ukrainę (Jagodzin, Izow, Mościska), towarzyszący odprawie celnej nadzór weterynaryjny, a także możliwość magazynowania towarów.
Posiadanie własnych magazynów zdecydowanie ułatwia organizację przeładunków, konfekcjonowania i kompletowania dystrybuowanych przesyłek.
Rozbudowana infrastruktura przy wschodniej granicy Polski oraz przedstawicielstwa firmy na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu pozwalają usprawnić i zoptymalizować cały proces przewozu.
Spółka Polfrost w maju bieżącego roku otrzymała tytuł Lidera Rynku 2006 w zakresie spedycji kolejowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer