Logistyka kontraktowa

Magazyny, którymi dysponuje nasza firma, są w większości usytuowane na terenach posiadających infrastrukturę w postaci bocznicy kolejowej szeroko- i normalnotorowej oraz rampy samochodowej. Umożliwiają przeładunki, konfekcjonowanie, kompletowanie oraz dystrybucję. Na ich terenie mogą być składowane wszelkie towary przemysłowe, pakowane na paletach, w workach i w big bagach oraz przechowywane luzem.

Większość towarów przeładowywana jest w systemie cross-docking, czasem jednak istnieje potrzeba kompletacji towarów przed załadowaniem ich do wagonu. Aby spełnić również takie oczekiwania naszych klientów, oddajemy do dyspozycji nasze magazyny.

Magazyny w Rosji

Moskiewska spółka Polfrost Logistik posiada dwa magazyny w niewielkiej odległości od Moskwy:

Magazyn Odincovo

Powierzchnia magazynu to 4000 m2. Znajduje się on 11 km od obwodnicy Moskwy na trasie Moskwa – Mińsk.

Magazyn Noginsk

Jego powierzchnię składową tworzy 5000 m2 magazynu oraz 1200 m2 placu składowego. Znajduje się on 35 km od obwodnicy Moskwy na trasie Moskwa – Nizhny Novgorod.

Obydwa magazyny posiadają:
  • powierzchnię do składowania produktów suchych,
  • bocznicę kolejową,
  • dogodny dojazd dla samochodów ze względu na położenie przy trasach krajowych,
  • niezbędną infrastrukturę do obsługi różnego typu towarów oraz środków transportu (wagonów i samochodów).

Składy moskiewskie stanowią bazę dla dystrybucji towarów przyjeżdżających tam w wagonach kolejowych.

Magazyny w Polsce

Terminal w Gołuchowie

towary przemysłowe

Terminal w Woli Baranowskiej

towary masowe (biomasa) i przemysłowe

Terminal w Braniewie (Polfrost Terminal):

Posiada łącznie:

Polfrost Terminal w Braniewie posiada również magazyn czasowego składowania towarów celnych. Realizuje także usługę konfekcjonowania nawozów sztucznych oraz sortowania i pakowania towaru na potrzeby dystrybucji lub w opakowania handlowe.

  • 35000 m2 powierzchni utwardzonych do przeładunku i składowania węgla lub innych towarów masowych,
  • 1400 m2 magazynów dla towarów przemysłowych paletyzowanych i niepaletyzowanych, gdzie składowane są głównie towary masowe (m.in. węgiel i biomasa) oraz przemysłowe.

Polfrost Terminal w Braniewie posiada również magazyn czasowego składowania towarów celnych. Realizuje także usługę konfekcjonowania nawozów sztucznych oraz sortowania i pakowania towaru na potrzeby dystrybucji lub w opakowania handlowe.[:]

kontakt-form
Masz pytania? Skontaktuj się!

© 2021 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer