Jakość certyfikaty

Jakość

+48 22 854 10 70

Współpracując z naszą firmą otrzymują Państwo wysokiej jakości usługi z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie obszary naszej działalności. Podstawą systemu jest ISO 9001, które zostało certyfikowane już w 2004 roku, a następnie recertyfikowane do normy obecnej (9001:2015-10).

Wraz z rozwojem naszej firmy wdrażaliśmy kolejne systemy sektorowe, takie jak: HACCP, IFS, SQAS, WSK, AQAP, DPD, AEO.

Jesteśmy laureatem Gazeli Biznesu 2023 i Diamentów Forbesa 2024.

W ramach systemu zarządzania jakością wdrożyliśmy także politykę bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Nasze kompetencje potwierdzają uzyskane certyfikaty:

ISO 9001:2015

Podstawą dla naszego zintegrowanego systemu zarządzania jakością jest ISO 9001.

Wdrożyliśmy i stosujemy także aktualną normę ISO 9001:2015, która podnosi jakość obiegu dokumentacji i informacji. Wspomaga ona również podział pracy i odpowiedzialności, co przekłada się na wyższą efektywność i wzrost satysfakcji klientów.

Certyfikat GMP+ B4 na transport zbóż i pasz jest wymagany przez firmy eksportujące zboża/ pasze do krajów zachodnich tj. Niemcy, Belgia, Holandia, UK. Podstawowym wymogiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu jest posiadanie decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru alfa (sektor paszowy). Wymagane jest również szkolenie obejmujące min. znajomość wymagań standardu GMP+ B4 przez kierowców, spedytorów i pracowników zaangażowanych w GMP+, znajomość bazy IDTF i reżimów czyszczenia.

IFS Logistics

Jest obecnie jednym z najważniejszych standardów w zakresie transportu i magazynowania produktów spożywczych oraz przemysłowych.

Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa transportowanych produktów oraz zagwarantowanie przejrzystości działań firm dystrybucyjnych w całym łańcuchu dostaw. IFS obejmuje wszystkie procesy logistyczne: magazynowanie, transport, załadunek i rozładunek. Standard ten dotyczy transportu zarówno produktów żywnościowych (podlegających i niepodlegających kontroli temperatury), jak i produktów innego rodzaju.

Dobre Praktyki Dystrybucji

DPD to zbiór zasad, procedur i wymagań, które mają zagwarantować jakość i niezmienność produktów leczniczych od etapu produkcji aż po dostarczenie do apteki, a także zapewnić legalne pochodzenie produktu leczniczego. Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zostały opracowane na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego (2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011) – z ang. Good Distribution Practice (GDP). Polfrost uzyskał certyfikat obejmujący kluczowe dla grupy usługi: transport samochodowy, spedycję morską, spedycję lotniczą i spedycję kolejową.

WSK

Wewnętrzy System Kontroli (WSK) jest systemem stosowanym w międzynarodowym obrocie uzbrojeniem lub towarami podwójnego zastosowania. WSK ma na celu zabezpieczenie wszystkich uczestników obrotu przed działaniami niezgodnymi z krajowymi i międzynarodowymi przepisami kontroli tego procesu. Spółka Polfrost certyfikowała WSK w szerokim zakresie swojej działalności, zapewniając klientom bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw towarów militarnych.

AQAP

AQAP, z ang. Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości), to systemem zarządzania jakością dla dostawców wojskowych, stosowany w ramach NATO. Poprzez AQAP Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego określiła system jakości dla łańcucha dostaw w branży wojskowej oraz w branżach pokrewnych, współpracujących z wojskiem. Powstał także zbiór dokumentów wskazujących wymagania, które należy spełnić, by realizować dostawy dla wojska. Nie określają one natomiast kryteriów dla samego wyrobu czy procesów produkcyjnych. Podstawą prawną wymagań AQAP jest dokument standaryzacyjny NATO – STANAG 4107. Nasza organizacja wdrożyła i certyfikowała najistotniejszy z dokumentów AQAP – 2110:2016 – we wszystkich kluczowych usługach spedycji: lotniczej, kolejowej, samochodowej i morskiej oraz w project cargo.

AEO

Jedna ze spółek grupy – Polfrost Terminal Sp. z o.o. – skutecznie wdrożyła i certyfikowała AEO (Authorised Economic Operator). Certyfikat AEO poświadcza wysokie kompetencje w zakresie obsługi celnej. Jest on także potwierdzeniem stosowanych przez firmę uproszczeń w procedurze celnej, dzięki którym możliwe jest przyśpieszenie odpraw i kontroli celnych w łańcuchu dostaw.

NCAGE

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) identyfikuje spółkę Polfrost w Systemie Kodyfikacyjnym NATO NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics). Umożliwia to spółce dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej, których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub ze świadczeniem usług na rzecz obronności.

Jako spółka świadcząca usługi logistyczne m.in. na rzecz Wojska Polskiego, firma Polfrost uzyskała kod o numerze 2805H dnia 20 lutego 2015 roku.

Certyfikat Członkostwa w Polsko-Ukraińśkiej Izbie Gospodarczej.

Gazele Biznesu 2023

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. „Puls Biznesu” organizuje go nieprzerwanie od 2000 r., realizując misję wspierania przedsiębiorczości. COFACE, będąc autorem rankingu od 2001 roku, analizuje najbardziej obiektywne kryteria – wyniki finansowe. Udział w rankingu jest bezpłatny, a obecność w nim oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

Diamenty Forbesa 2024

Wśród Diamentów Forbesa znajdują się najdynamiczniej rozwijające się polskie firmy w danym regionie. Na podstawie analiz powstaje ranking, sporządzony przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland, który opiera się na szwajcarskiej metodzie wyceny wartości przedsiębiorstwa. Kryterium oceny stanowią m.in. wyniki finansowe (tym razem brano pod uwagę wyniki osiągane w latach 2018-2022), historia finansowa firmy, w tym poziom sprzedaży, zysk netto, majątek trwały, wartość zapasów i należności, a także nakłady inwestycyjne.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer