Kontakt

Siedziba główna

Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.
ul. Tyniecka 27/2, 02-615 Warszawa

tel.: +48 22 854 10 70

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000097522 | NIP PL5261063249 Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

  • Sekretariat: +48 22 854 10 70
  • Księgowość: +48 22 854 10 75
  • Transport samochodowy: +48 22 854 10 72
  • Transport kolejowy: +48 22 854 10 73
  • Transport morski: +48 58 880 85 20
  • Project cargo: +48 22 120 18 41
  • Spedycja lotnicza: +48 22 854 10 70
  • Logistyka kontraktowa: +48 22 854 10 70

Wyślij zapytanie

kontakt-form
Masz pytania? Skontaktuj się!

© 2021 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer