Top Logistyk 6/2012

21 lutego, 2013

Intermodalna rzeczywistość

Pomimo korzystnego położenia geograficznego Polski potencjał, jaki drzemie w transporcie intermodalnym, nie jest w Polsce dostatecznie wykorzystany. Taką tezę stawia większość ekspertów zapytanych o stan naszej infrastruktury i możliwości, jakie niesie ze sobą ten rodzaj transportu. Oprócz infrastrukturalnych, na drodze rozwoju polskiego intermodalu stają dodatkowo bariery prawne i mentalnościowe. Jedno jest pewne, w każdym z tych obszarów mamy sporo do nadrobienia.

(…)
Potencjał poprawy
W zgodnej opinii ekspertów największy potencjał poprawy kondycji polskiego transportu intermodalnego wykazuje kolej, a ścisle rzecz biorąc, stan istniejącej infrastruktury liniowej i punktowej. Ze względu na wieloletnie opóźnienia gałąź ta ma najwięcej do nadrobienia. – Przez lata nie czyniono żadnych inwestycji w tym obszarze, nie tyle w celu rozwoju, ile nawet utrzymania w niepogorszonym stanie. Na skutek tego stan torowisk jest dużo poniżej standardów europejskich, co wpływa na znaczne zmniejszenie średniej prędkości pociągów oraz wydłużenie czasów dostawy. Jednocześnie niewielka podaż punktów przeładunkowych oraz samego taboru kolejowego sprawiają, że ten rodzaj transportu traci na rzecz przewozów drogowych – mówi Edyta Kwiatkowska – Sioch, Analityk Finansowy z firmy Polfrost Internationale Spedition.

(…)

Bariery pozainfrastrukturalne
Co zatem stoi na przeszkodzie w osiągnięciu statusu, o jakim mówi ekspert PCC Intermodal? oprócz problemów infrastrukturalnych istnieją jeszcze przynajmniej trzy kategorie barier, które należy przełamać.
Po pierwsze, kwestia uregulowań prawnych i właściwego wsparcia ze strony państwa. Brak odstawowych definicji i odrębnych regulacji dla branży intermodalnej sprawia, że nie potrafimy skutecznie stymulować rozwoju branży i rzeczywiście wykorzystywać potencjału, który stwarza dziś wymagający międzynarodowy rynek. W perspektywie globalnej na rozwój intermodalu składa się infrastruktura liniowa, punktowa (w tym terminale morskie i lądowe) a także prawo lokalne i międzynarodowe, regulacje celne itp. Najlepszym regulatorem wzrostu międzynarodowych przewozów intermodalnych jest rynek – bariera w rozwoju międzynarodowego transportu intermodalnego jest niepodejmowanie przez państwo żadnych kroków w celu wsparcia przedsiębiorców przy doprowadzeniu infrastruktury kolejowej do budowanych obiektów. Dlatego nowo powstające centra logistyczne nie mają bocznic kolejowych – mówi Edyta Kwiatkowska – Sioch z firmy Polfrost.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer