Top Logistyk 2/2014

15 maja, 2014

Pod pojęciem usług logistycznych w kontrolowanych zakresach temperatury kryje się obsługa wielu różnorodnych grup produktowych. Każda z nich posiada własne, ściśle określone wymogi dotyczące warunków przechowywania i przewozu. Ze względów bezpieczeństwa konsumentów ich niedotrzymanie skutkuje przeważnie wycofaniem partii z obrotu, w związku z czym świadczeniem tego typu usług zajmują się wyspecjalizowane w tym obszarze podmioty.

(…) Firma Polfrost Internationale Spedition oferuje usługi logistyczne dla wielu produktów wymagających kontrolowanej temperatury, ale w chwili obecnej jej klientami są głównie firmy z branży spożywczej  i chemicznej. – Przewozimy mięso, produkty mleczne, owoce i warzywa oraz kosmetyki i chemię gospodarczą. Chociaż farmaceutyki są dla spółki w Warszawie przedmiotem przewozu raczej sporadycznie, to stanowią jedną z głównych grup towarowych obsługiwanych przez naszą niemiecką spółkę – matkę Profrost GmbH – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost. Znaczna większość przewozów jest realizowana transportem drogowym przy wykorzystaniu samochodów z naczepami chłodniczymi. Agregaty zamontowane w naszych naczepach można ustawić na dowolną temperaturę w zakresie od +12°C do -20°C (firma posiada certyfikaty ATP/FRC). Towar przewożony w chłodniach wymaga czasem chłodzenia, ale niekiedy przewożenia go w wyższej temperaturze niż temperatura otoczenia. Tak dzieje się na przykład zimą przy przewozie kosmetyków czy produktów chemicznych.

Rygorystyczne zakresy
(…) różnorodność specjalizacji w zakresie obsługi poszczególnych grup produktowych jest duża. Podobnie zasadniczo różnią się w zależności od obsługiwanych towarów wymagane zakresy temperaturowe, których należy bezwzględnie przestrzegać zarówno na etapie składowania, jak i transportu.
Bardzo zróżnicowane są przedziały w odniesieniu do konkretnych produktów spożywczych. Jak mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, każda grupa towarowa ma ściśle określone warunki przechowywania i przewozu. N aprzykład mięso świeże przewozi się  w temperaturze od -1°C do +7°C, mrożone w -12°C, ale głębokomrożone wymaga już niższych temperatur (-18°C ). Banany „nie lubią” chłodu, dlatego agregaty chłodnicze przy ich przewozie ustawia się na +13°C – 14°C. Jeżeli te warunki nie są zachowane, to skórka banana zaczyna plamić i brązowieć, przez co banan traci na wartości i nie może już trafić na sklepowe półki jako owoc świeży – mówi nasza rozmówczyni. Znacznie niższych temperatur, zbliżonych do 0 °C , wymagają truskawki, kiwi, gruszki czy śliwki. – Cebulki kwiatów przewozi się w temperaturze +18°C w okresie zimowym, natomiast wiosną nasi klienci zlecają nam ich przewóz w temperaturze +7°C – dodaje Edyta Kwiatkowska-Sioch.

Transport
(…) Przepisy nakładają na właścicieli konieczność kontroli naczep chłodniczych i izotermicznych pod kątem ich szczelności i sprawności agregatów chłodniczych. Po pozytywnym przejściu takiej kontroli uzyskuje się certyfikat ATP dla transportu żywności szybko psującej się. Firmy transportowe zobligowane są do kontroli z określoną częstotliwością; im starsza naczepa, tym częściej – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch z firmy Polfrost. Jeżeli przewozi się towar głębokomrożony, to wymagane są chłodnie z certyfikatem ATP typu FRC. Są to naczepy o najwyższej szczelności i pełnym zakresie temperatury, którą można ustawić na agregacie chłodniczym. Agregaty muszą mieć przy tym odpowiednią moc, aby mogły utrzymać odpowiednio niską temperaturę przez cały czas przewozu i w całej chłodni. – Wymogiem jest również posiadanie rejestratorów temperatury. Wielu klientów żąda dołączenia wydruków z termografu do każdej wystawionej faktury transportowej – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Sioch i dodaje, że coraz częściej to klienci, a nie tylko przepisy wymagają spełnienia określonych warunków przy przewozie produktów w kontrolowanej temperaturze. Jednym z wymagań jest posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa przewożonej żywności HACCP czy też IFS.

Ograniczona tolerancja
Nieprawidłowości podczas przewozu artykułów spożywczych w temperaturze kontrolowanej mogą być przyczyną obniżenia jakości towaru lub zagrożenia bezpieczeństwa konsumenckiego. Maksymalne temperatury dla przewozu żywności świeżej i mrożonej określone są w konwencji ATP. Jeżeli temperatura przewozu mieści się w granicach dopuszczonych przez konwencję, to towar może być warunkowo dopuszczony do obrotu.
(…) – W sytuacji kiedy z zapisów z termografu wynika, że wystąpiły znaczne odstępstwa od zadanej temperatury, to próbna partia takiego produktu jest sprawdzana przez odbiorcę. Jeżeli towar nie przejdzie „testu”, to jest poddawany utylizacji. Opcjonalnie niektóre warzywa mogą być w takiej sytuacji wykorzystane do celów przemysłowych, np. do produkcji barwników stosowanych w przemyśle. Ich wartość jednak stanowi wtedy ułamek ceny zakupu świeżego towaru – wyjaśnia Edyta Kwiatkowska-Sioch (Polfrost).

Pod pojęciem usług logistycznych w kontrolowanych zakresach temperatury kryje się obsługa wielu różnorodnych grup produktowych. Każda z nich posiada własne, ściśle określone wymogi dotyczące warunków przechowywania i przewozu. Ze względów bezpieczeństwa konsumentów ich niedotrzymanie skutkuje przeważnie wycofaniem partii z obrotu, w związku z czym świadczeniem tego typu usług zajmują się wyspecjalizowane w tym obszarze podmioty.

(…) Firma Polfrost Internationale Spedition oferuje usługi logistyczne dla wielu produktów wymagających kontrolowanej temperatury, ale w chwili obecnej jej klientami są głównie firmy z branży spożywczej  i chemicznej. – Przewozimy mięso, produkty mleczne, owoce i warzywa oraz kosmetyki i chemię gospodarczą. Chociaż farmaceutyki są dla spółki w Warszawie przedmiotem przewozu raczej sporadycznie, to stanowią jedną z głównych grup towarowych obsługiwanych przez naszą niemiecką spółkę – matkę Profrost GmbH – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost. Znaczna większość przewozów jest realizowana transportem drogowym przy wykorzystaniu samochodów z naczepami chłodniczymi. Agregaty zamontowane w naszych naczepach można ustawić na dowolną temperaturę w zakresie od +12°C do -20°C (firma posiada certyfikaty ATP/FRC). Towar przewożony w chłodniach wymaga czasem chłodzenia, ale niekiedy przewożenia go w wyższej temperaturze niż temperatura otoczenia. Tak dzieje się na przykład zimą przy przewozie kosmetyków czy produktów chemicznych.

Rygorystyczne zakresy

(…) różnorodność specjalizacji w zakresie obsługi poszczególnych grup produktowych jest duża. Podobnie zasadniczo różnią się w zależności od obsługiwanych towarów wymagane zakresy temperaturowe, których należy bezwzględnie przestrzegać zarówno na etapie składowania, jak i transportu.

Bardzo zróżnicowane są przedziały w odniesieniu do konkretnych produktów spożywczych. Jak mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, każda grupa towarowa ma ściśle określone warunki przechowywania i przewozu. N aprzykład mięso świeże przewozi się  w temperaturze od -1°C do +7°C, mrożone w -12°C, ale głębokomrożone wymaga już niższych temperatur (-18°C ). Banany „nie lubią” chłodu, dlatego agregaty chłodnicze przy ich przewozie ustawia się na +13°C – 14°C. Jeżeli te warunki nie są zachowane, to skórka banana zaczyna plamić i brązowieć, przez co banan traci na wartości i nie może już trafić na sklepowe półki jako owoc świeży – mówi nasza rozmówczyni. Znacznie niższych temperatur, zbliżonych do 0 °C , wymagają truskawki, kiwi, gruszki czy śliwki. – Cebulki kwiatów przewozi się w temperaturze +18°C w okresie zimowym, natomiast wiosną nasi klienci zlecają nam ich przewóz w temperaturze +7°C – dodaje Edyta Kwiatkowska-Sioch.

Transport

(…) Przepisy nakładają na właścicieli konieczność kontroli naczep chłodniczych i izotermicznych pod kątem ich szczelności i sprawności agregatów chłodniczych. Po pozytywnym przejściu takiej kontroli uzyskuje się certyfikat ATP dla transportu żywności szybko psującej się. Firmy transportowe zobligowane są do kontroli z określoną częstotliwością; im starsza naczepa, tym częściej – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch z firmy Polfrost. Jeżeli przewozi się towar głębokomrożony, to wymagane są chłodnie z certyfikatem ATP typu FRC. Są to naczepy o najwyższej szczelności i pełnym zakresie temperatury, którą można ustawić na agregacie chłodniczym. Agregaty muszą mieć przy tym odpowiednią moc, aby mogły utrzymać odpowiednio niską temperaturę przez cały czas przewozu i w całej chłodni. – Wymogiem jest również posiadanie rejestratorów temperatury. Wielu klientów żąda dołączenia wydruków z termografu do każdej wystawionej faktury transportowej – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Sioch i dodaje, że coraz częściej to klienci, a nie tylko przepisy wymagają spełnienia określonych warunków przy przewozie produktów w kontrolowanej temperaturze. Jednym z wymagań jest posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa przewożonej żywności HACCP czy też IFS.

Ograniczona tolerancja

Nieprawidłowości podczas przewozu artykułów spożywczych w temperaturze kontrolowanej mogą być przyczyną obniżenia jakości towaru lub zagrożenia bezpieczeństwa konsumenckiego. Maksymalne temperatury dla przewozu żywności świeżej i mrożonej określone są w konwencji ATP. Jeżeli temperatura przewozu mieści się w granicach dopuszczonych przez konwencję, to towar może być warunkowo dopuszczony do obrotu.

(…) – W sytuacji kiedy z zapisów z termografu wynika, że wystąpiły znaczne odstępstwa od zadanej temperatury, to próbna partia takiego produktu jest sprawdzana przez odbiorcę. Jeżeli towar nie przejdzie „testu”, to jest poddawany utylizacji. Opcjonalnie niektóre warzywa mogą być w takiej sytuacji wykorzystane do celów przemysłowych, np. do produkcji barwników stosowanych w przemyśle. Ich wartość jednak stanowi wtedy ułamek ceny zakupu świeżego towaru – wyjaśnia Edyta Kwiatkowska-Sioch (Polfrost).

Pod pojęciem usług logistycznych w kontrolowanych zakresach temperatury kryje się obsługa wielu różnorodnych grup produktowych. Każda z nich posiada własne, ściśle określone wymogi dotyczące warunków przechowywania i przewozu. Ze względów bezpieczeństwa konsumentów ich niedotrzymanie skutkuje przeważnie wycofaniem partii z obrotu, w związku z czym świadczeniem tego typu usług zajmują się wyspecjalizowane w tym obszarze podmioty.

(…) Firma Polfrost Internationale Spedition oferuje usługi logistyczne dla wielu produktów wymagających kontrolowanej temperatury, ale w chwili obecnej jej klientami są głównie firmy z branży spożywczej  i chemicznej. – Przewozimy mięso, produkty mleczne, owoce i warzywa oraz kosmetyki i chemię gospodarczą. Chociaż farmaceutyki są dla spółki w Warszawie przedmiotem przewozu raczej sporadycznie, to stanowią jedną z głównych grup towarowych obsługiwanych przez naszą niemiecką spółkę – matkę Profrost GmbH – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost. Znaczna większość przewozów jest realizowana transportem drogowym przy wykorzystaniu samochodów z naczepami chłodniczymi. Agregaty zamontowane w naszych naczepach można ustawić na dowolną temperaturę w zakresie od +12°C do -20°C (firma posiada certyfikaty ATP/FRC). Towar przewożony w chłodniach wymaga czasem chłodzenia, ale niekiedy przewożenia go w wyższej temperaturze niż temperatura otoczenia. Tak dzieje się na przykład zimą przy przewozie kosmetyków czy produktów chemicznych.

Rygorystyczne zakresy

(…) różnorodność specjalizacji w zakresie obsługi poszczególnych grup produktowych jest duża. Podobnie zasadniczo różnią się w zależności od obsługiwanych towarów wymagane zakresy temperaturowe, których należy bezwzględnie przestrzegać zarówno na etapie składowania, jak i transportu.

Bardzo zróżnicowane są przedziały w odniesieniu do konkretnych produktów spożywczych. Jak mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, każda grupa towarowa ma ściśle określone warunki przechowywania i przewozu. N aprzykład mięso świeże przewozi się  w temperaturze od -1°C do +7°C, mrożone w -12°C, ale głębokomrożone wymaga już niższych temperatur (-18°C ). Banany „nie lubią” chłodu, dlatego agregaty chłodnicze przy ich przewozie ustawia się na +13°C – 14°C. Jeżeli te warunki nie są zachowane, to skórka banana zaczyna plamić i brązowieć, przez co banan traci na wartości i nie może już trafić na sklepowe półki jako owoc świeży – mówi nasza rozmówczyni. Znacznie niższych temperatur, zbliżonych do 0 °C , wymagają truskawki, kiwi, gruszki czy śliwki. – Cebulki kwiatów przewozi się w temperaturze +18°C w okresie zimowym, natomiast wiosną nasi klienci zlecają nam ich przewóz w temperaturze +7°C – dodaje Edyta Kwiatkowska-Sioch.

Transport

(…) Przepisy nakładają na właścicieli konieczność kontroli naczep chłodniczych i izotermicznych pod kątem ich szczelności i sprawności agregatów chłodniczych. Po pozytywnym przejściu takiej kontroli uzyskuje się certyfikat ATP dla transportu żywności szybko psującej się. Firmy transportowe zobligowane są do kontroli z określoną częstotliwością; im starsza naczepa, tym częściej – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch z firmy Polfrost. Jeżeli przewozi się towar głębokomrożony, to wymagane są chłodnie z certyfikatem ATP typu FRC. Są to naczepy o najwyższej szczelności i pełnym zakresie temperatury, którą można ustawić na agregacie chłodniczym. Agregaty muszą mieć przy tym odpowiednią moc, aby mogły utrzymać odpowiednio niską temperaturę przez cały czas przewozu i w całej chłodni. – Wymogiem jest również posiadanie rejestratorów temperatury. Wielu klientów żąda dołączenia wydruków z termografu do każdej wystawionej faktury transportowej – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Sioch i dodaje, że coraz częściej to klienci, a nie tylko przepisy wymagają spełnienia określonych warunków przy przewozie produktów w kontrolowanej temperaturze. Jednym z wymagań jest posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa przewożonej żywności HACCP czy też IFS.

Ograniczona tolerancja

Nieprawidłowości podczas przewozu artykułów spożywczych w temperaturze kontrolowanej mogą być przyczyną obniżenia jakości towaru lub zagrożenia bezpieczeństwa konsumenckiego. Maksymalne temperatury dla przewozu żywności świeżej i mrożonej określone są w konwencji ATP. Jeżeli temperatura przewozu mieści się w granicach dopuszczonych przez konwencję, to towar może być warunkowo dopuszczony do obrotu.

(…) – W sytuacji kiedy z zapisów z termografu wynika, że wystąpiły znaczne odstępstwa od zadanej temperatury, to próbna partia takiego produktu jest sprawdzana przez odbiorcę. Jeżeli towar nie przejdzie „testu”, to jest poddawany utylizacji. Opcjonalnie niektóre warzywa mogą być w takiej sytuacji wykorzystane do celów przemysłowych, np. do produkcji barwników stosowanych w przemyśle. Ich wartość jednak stanowi wtedy ułamek ceny zakupu świeżego towaru – wyjaśnia Edyta Kwiatkowska-Sioch (Polfrost).

Pod pojęciem usług logistycznych w kontrolowanych zakresach temperatury kryje się obsługa wielu różnorodnych grup produktowych. Każda z nich posiada własne, ściśle określone wymogi dotyczące warunków przechowywania i przewozu. Ze względów bezpieczeństwa konsumentów ich niedotrzymanie skutkuje przeważnie wycofaniem partii z obrotu, w związku z czym świadczeniem tego typu usług zajmują się wyspecjalizowane w tym obszarze podmioty.

(…) Firma Polfrost Internationale Spedition oferuje usługi logistyczne dla wielu produktów wymagających kontrolowanej temperatury, ale w chwili obecnej jej klientami są głównie firmy z branży spożywczej  i chemicznej. – Przewozimy mięso, produkty mleczne, owoce i warzywa oraz kosmetyki i chemię gospodarczą. Chociaż farmaceutyki są dla spółki w Warszawie przedmiotem przewozu raczej sporadycznie, to stanowią jedną z głównych grup towarowych obsługiwanych przez naszą niemiecką spółkę – matkę Profrost GmbH – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost. Znaczna większość przewozów jest realizowana transportem drogowym przy wykorzystaniu samochodów z naczepami chłodniczymi. Agregaty zamontowane w naszych naczepach można ustawić na dowolną temperaturę w zakresie od +12°C do -20°C (firma posiada certyfikaty ATP/FRC). Towar przewożony w chłodniach wymaga czasem chłodzenia, ale niekiedy przewożenia go w wyższej temperaturze niż temperatura otoczenia. Tak dzieje się na przykład zimą przy przewozie kosmetyków czy produktów chemicznych.

Rygorystyczne zakresy

(…) różnorodność specjalizacji w zakresie obsługi poszczególnych grup produktowych jest duża. Podobnie zasadniczo różnią się w zależności od obsługiwanych towarów wymagane zakresy temperaturowe, których należy bezwzględnie przestrzegać zarówno na etapie składowania, jak i transportu.

Bardzo zróżnicowane są przedziały w odniesieniu do konkretnych produktów spożywczych. Jak mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch, każda grupa towarowa ma ściśle określone warunki przechowywania i przewozu. N aprzykład mięso świeże przewozi się  w temperaturze od -1°C do +7°C, mrożone w -12°C, ale głębokomrożone wymaga już niższych temperatur (-18°C ). Banany „nie lubią” chłodu, dlatego agregaty chłodnicze przy ich przewozie ustawia się na +13°C – 14°C. Jeżeli te warunki nie są zachowane, to skórka banana zaczyna plamić i brązowieć, przez co banan traci na wartości i nie może już trafić na sklepowe półki jako owoc świeży – mówi nasza rozmówczyni. Znacznie niższych temperatur, zbliżonych do 0 °C , wymagają truskawki, kiwi, gruszki czy śliwki. – Cebulki kwiatów przewozi się w temperaturze +18°C w okresie zimowym, natomiast wiosną nasi klienci zlecają nam ich przewóz w temperaturze +7°C – dodaje Edyta Kwiatkowska-Sioch.

Transport

(…) Przepisy nakładają na właścicieli konieczność kontroli naczep chłodniczych i izotermicznych pod kątem ich szczelności i sprawności agregatów chłodniczych. Po pozytywnym przejściu takiej kontroli uzyskuje się certyfikat ATP dla transportu żywności szybko psującej się. Firmy transportowe zobligowane są do kontroli z określoną częstotliwością; im starsza naczepa, tym częściej – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch z firmy Polfrost. Jeżeli przewozi się towar głębokomrożony, to wymagane są chłodnie z certyfikatem ATP typu FRC. Są to naczepy o najwyższej szczelności i pełnym zakresie temperatury, którą można ustawić na agregacie chłodniczym. Agregaty muszą mieć przy tym odpowiednią moc, aby mogły utrzymać odpowiednio niską temperaturę przez cały czas przewozu i w całej chłodni. – Wymogiem jest również posiadanie rejestratorów temperatury. Wielu klientów żąda dołączenia wydruków z termografu do każdej wystawionej faktury transportowej – zaznacza Edyta Kwiatkowska-Sioch i dodaje, że coraz częściej to klienci, a nie tylko przepisy wymagają spełnienia określonych warunków przy przewozie produktów w kontrolowanej temperaturze. Jednym z wymagań jest posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa przewożonej żywności HACCP czy też IFS.

Ograniczona tolerancja

Nieprawidłowości podczas przewozu artykułów spożywczych w temperaturze kontrolowanej mogą być przyczyną obniżenia jakości towaru lub zagrożenia bezpieczeństwa konsumenckiego. Maksymalne temperatury dla przewozu żywności świeżej i mrożonej określone są w konwencji ATP. Jeżeli temperatura przewozu mieści się w granicach dopuszczonych przez konwencję, to towar może być warunkowo dopuszczony do obrotu.

(…) – W sytuacji kiedy z zapisów z termografu wynika, że wystąpiły znaczne odstępstwa od zadanej temperatury, to próbna partia takiego produktu jest sprawdzana przez odbiorcę. Jeżeli towar nie przejdzie „testu”, to jest poddawany utylizacji. Opcjonalnie niektóre warzywa mogą być w takiej sytuacji wykorzystane do celów przemysłowych, np. do produkcji barwników stosowanych w przemyśle. Ich wartość jednak stanowi wtedy ułamek ceny zakupu świeżego towaru – wyjaśnia Edyta Kwiatkowska-Sioch (Polfrost).

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer