Słownik transportowy

+48 22 854 10 70

K

Konwencja CMR
Konwencja CMR reguluje wszelkie umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów. Znajduje zastosowanie, gdy miejsce, w którym następuje przejęcie towaru, i miejsce, do którego towar jest dostarczany, leżą w dwóch różnych państwach. Co najmniej jedno z państw musi być przy tym sygnatariuszem Konwencji CMR. Jest to wymagane bez względu na miejsce zamieszkania lub obywatelstwo stron.
tekst konwencji

Kontenery chłodnicze
Służą do transportu ładunków w temperaturze kontrolowanej . Ściany wypełnia pianka poliuretanowa. Podłoga wykonana jest z elementów aluminiowych, które pełnią funkcję kanałów powietrznych. Jednostka chłodząca utrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, a dla chłodzenia 65°C. Przy załadunku kontenera należy pamiętać o pozostawieniu na górze ok. 75 mm szczeliny, która zapewni cyrkulację powietrza.

Kontenery High Cube
Ten kontener różni się od standardowego większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895 mm). W rezultacie uzyskano dodatkowo około 10 m3 kubatury ładownej. Kontener ten przeznaczony jest specjalnie do przewozu ładunków lekkich, przestrzennych i o podwyższonej wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera. Skrajnia drogowa, której wysokość wynosi 4 m, wymaga stosowania do przewozu kontenerów high cube naczep kontenerowych o wysokości ładownej maks. 1,1 m. Przewozy wykonywane naczepami o większej wysokości ładownej wymagają odpowiednich zezwoleń drogowych. Tara i dopuszczalna ładowność kontenerów 40’HC jest zbliżona do kontenerów uniwersalnych 40′.
Ułożenie palet w kontenerze 40’HC wygląda następująco:

Palety Euro
Palety przemysłowe

Kontenery Open Top
Przeznaczone są głównie do przewozu ładunków, których nie można załadować do kontenera standardowego. Konstrukcja kontenera daje możliwość załadunku z wykorzystaniem całego światła otworu dachu i drzwi. Dach kontenera okrywany jest wodoszczelną plandeką wyposażoną w linkę z zamknięciem celnym. Podłoga i ściany kontenera posiadają uchwyty mocujące. Dopuszczalne obciążenie podłogi kontenera przy użyciu wózków widłowych niejednokrotnie przekracza o 33% wymagania ISO.

Kontenery paletowe (palletwide)
Zostały skonstruowane nabazie 40′ kontenerów uniwersalnych. Zwiększono szerokość wewnętrzną kontenera, by umożliwić załadunek poprzeczny trzech europalet lub dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW można załadować 30 europalet, a do kontenera 45’PW – 33 palety (do kontenera 40′ uniwersalnego tylko 25). W przypadku kontenera 45’PW osiągnięto ładowność, jak w naczepie samochodowej. Przewozy w kontenerach palletwide realizowane są w relacjach europejskich, gdzie stanowią konkurencję dla przewozów transportem samochodowym.

Kontenery platformy
Przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40ft wynosi ok. 40 ton i znacznie przewyższa inne rodzaje kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Podobnie jak kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Kontenery platformy wyposażone są w uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości, znajdujące się na podłodze i belkach bocznych.

Kontenery uniwersalne drobnicowe 20′
W takich kontenerach możliwe jest  przewożenie wszystkich ładunków drobnicowych. Po drobnych modyfikachach mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunki sypkie przewozi się w jednym big bagu ładowanym pneumatycznie i wypełniającym wnętrze kontenera. Neutralne ciecze przewozi się przy użyciu fleksitanków, co niejednokrotnie jest tańsze od transportu w kontenerach zbiornikowych. Tara takiego kontenera wynosi od 1,8 do 2,5 t, a średnia ładowność: 21,8 t (są również kontenery o podwyższonej ładowności, np. 27 t). Ograniczeniem dla ładowności są przepisy drogowe i kolejowe obowiązujące w krajach wysyłki, przeznaczenia i tranzytu.

Kontenery uniwersalne drobnicowe 40′
W odróżnieniu od kontenerów 20′, kieszenie kontenerów 40′ służą jedynie do ich przemieszczania bez towaru. Wymiary zewnętrzne kontenera 40′ dobrano, by zmieścić w nim 2 kontenery 20′ przy zachowaniu 3-calowego odstępu. Pełne muszą być manipulowane za naroża naczepowe. Konstrukcja i przeznaczenie jak uniwersalnego kontenera 20′. Tara jest różna w zależności od serii kontenera, średnio jest to około 3,9 ton. Ładowność wynosi średnio 26 ton.

Kontenery z otwartym dachem i bokiem (flat rack containers)
Przystosowane są do przewozu ładunków, których wymiary uniemożliwiają wykorzystanie kontenerów uniwersalnych i open topów. Silna konstrukcja podłogi oraz sztywno osadzone ściany czołowe umożliwiają mocowanie, zabezpieczanie i piętrzenie towaru. Podłoga kontenera i belki wzdłużne mają liczne uchwyty mocujące. Mogą być dodatkowo wyposażone w kłonice, które z jednej strony ograniczają szerokość ładunku do wymiaru kontenera, z drugiej ułatwiają mocowanie. Mają one stosunkowo grubą podłogę. Jej wysokość w przypadku kontenera 20′ wynosi ok. 30 cm, a dla kontenerów 40′ – ok. 60 cm. W transporcie drogowym wysokość należy do parametrów szczególnie ograniczających przewóz gabarytowych elementów. Z tego powodu niejednokrotnie taniej i łatwiej dostarczyć taki ładunek do portu transportem konwencjonalnym i tam dopiero przeprowadzić konteneryzację.

Kontenery zbiornikowe
Przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20′. Jego konstrukcja odpowiada wymogom IMDG. Do transportu artukułów spożywczych używa się jedynie specjalnych kontenerów oznakowanych „Potable Liquids only”. Kontenery napełnia się zazwyczaj w min 80%, by zapobiec niebezpiecznym, gwałtownym falowaniom cieczy podczas transportu. Z powodu rozszerzalności cieplnej cieczy napełnia się maksymalne 95% zbiornika. Ich pojemność wynosi około 20.000 litrów. Ilość ładowanego towaru zależy od jego ciężaru właściwego, rezerwy ekspansyjnej zbiornika, tary kontenera i przepisów drogowych.

L

Logistyka kontraktowa
to przekazanie aktywności logistycznej jednego przedsiębiorstwa na innego wyspecjalizowanego usługodawcę logistycznego. To przekazanie regulowane jest przez długoterminowe umowy o świadczeniu usług i pozwala przedsiębiorstwu koncentrować się na działalności głównej. Usługodawca przejmuje wszelkie istotne logistyczne lub zbliżone do logistycznych zadania z zakresu działalności firmy, które uregulowane są umową. Logistyka kontraktowa jest instrumentem tworzącym długotrwałe partnerstwa, które zbudowane są na wzajemnym zaufaniu.

T

Transport intermodalny
jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów.

U
Umowa SMGS
Umowa o Miedzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej zawarta w celu zorganizowania przewozu towarów w bezpośredniej międzynarodowej komunikacji kolejowej. Niniejsza Umowa obowiązuje koleje, nadawców i odbiorców przesyłek, niezależnie od przynależności państwowej stron umowy. Umowę podpisali pełnomocnicy ministerstw właściwych do spraw kolei z następujących krajów: Azerbejdżanu, Albanii, Białorusi, Bułgarii,Węgier, Wietnamu, Gruzji, Iranu, Kazachstanu, Chin, Korei, Kirgizji, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Mongolii, Polski, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu,Uzbekistanu,Ukrainy i Estonii.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer