portalspozywczy.pl 06/2013

17 czerwca, 2013

Sieci naciskają nie tylko producentów, ale też operatorów logistycznych

Sieci, które są jednym z głównych odbiorców produktów mrożonych, naciskają na obniżenie cen nie tylko producentów, ale również operatorów logistycznych – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Edyta Kwiatkowska-Sioch, Financial Analyst w Polfrost Internationale Spedition.

– Czy na rynku logistyki produktów mrożonych panuje duża konkurencja?

– Firmy funkcjonują na tym rynku w warunkach konkurencji doskonałej, dlatego jest to biznes niskomarżowy. W takich warunkach najistotniejszym czynnikiem warunkującym opłacalność działalności jest ścisła kontrola kosztów. Z drugiej strony, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednio niskiej temperatury w całym procesie logistycznym, konieczna jest na przykład częstsza wymiana taboru, tak aby spełniał on wymagania konwencji ATP. Naczepy chłodnicze muszą mieć odpowiednio szczelną izolację termiczną i sprawny agregat, aby zapobiec przewożeniu towaru w zbyt wysokiej temperaturze. Logistyka produktów mrożonych jest przez to bardziej kosztowna niż produktów suchych, ale ta różnica nie zawsze jest w całości rekompensowana przez cenę oferowaną przez klienta. Sieci, które są jednym z głównych odbiorców produktów mrożonych, naciskają na obniżenie cen nie tylko producentów, ale również operatorów logistycznych.
Ceny powierzchni magazynowych w Polsce nadal są dużo niższe niż w Europie Zachodniej, dlatego zachodnie firmy wolą przechowywać zakupiony w Polsce towar w naszych mroźniach i przewozić go do swoich odbiorców w momencie otrzymania od nich zamówienia. Przy jednocześnie dużej dostępności powierzchni magazynowych mamy na tym polu dużą przewagę nad naszymi konkurentami z Europy Zachodniej. Natomiast w transporcie produktów mrożonych silną konkurencję dla polskich firm stanowią Litwini. Litewscy przewoźnicy stosują niekiedy ceny dumpingowe w przewozach eksportowych, aby potem zrekompensować sobie stratę w relatywnie droższych przewozach do Rosji.

– Jak wyglądał rynek w pierwszej połowie roku?

– Pierwsze miesiące bieżącego roku nie różniły się znacznie od roku poprzedniego. Natomiast w kwietniu ilość obsługiwanych przewozów artykułów mrożonych znacznie spadła. Było to spowodowane przedłużającą się zimą, a w konsekwencji przesunięciem się sezonu na świeże owoce i warzywa. Klienci z Europy Zachodniej wstrzymują się z zakupami w oczekiwaniu na nowy sezon. Na razie podaż jest mała, a ceny znacznie wyższe niż w roku ubiegłym w adekwatnym okresie. Dłuższa zima wpłynęła też na „hibernację” popytu na rynku lodów. Chłodne miesiące uśpiły również popyt na owoce.

W obsłudze logistycznej produktów przewożonych do Europy Wschodniej znacznie wzrosła podaż środków transportu. Powodem takiej sytuacji na rynku jest znaczne zwiększenie ilości zezwoleń na przewozy, głównie do Federacji Rosyjskiej. Zmniejszenie głównej bariery dostępu do tego runku pociągnęło za sobą znaczny, bo około 30-procentowy spadek cen na przewozy. W Rosji zapotrzebowanie na produkty mrożone z Polski ciągle rośnie, więc może rozpoczęcie nowego sezonu owocowo-warzywnego i większy popyt ze strony odbiorców ze Wschodu zatrzyma spadek cen w najbliższych miesiącach.

– Czy w ostatnim okresie wprowadzili Państwo jakiegoś rodzaju innowacyjne technologie, bądź usługi?

– W związku z rosnącymi wymaganiami klientów wdrożyliśmy w firmie standard IFS Logistic, potwierdzający spełnienie rygorystycznych wymagań zawartych w polskim i europejskim prawie żywnościowym. Planujemy również zakup nowych naczep chłodniczych, wyposażonych w nowoczesne systemy monitoringu przewozu i towaru.

– Gdzie widzą Państwo największy potencjał na rynku logistyki produktów mrożonych?

– W Polsce nadal słabo rozwinięta jest logistyka mrożonych ładunków drobnicowych w przewozach zagranicznych. Mniejsze partie towaru w transporcie międzynarodowym przewożone są raczej transportem dedykowanym niż zbiorczo samochodem kursującym na stałej trasie. W Europie Zachodniej taką działalność prowadzi wiele firm, a w Polsce podejmowane próby organizacji takiego schematu przewozu skończyły się niepowodzeniem ze względu na zbyt mały popyt. Partie towaru zamawiane są rzadziej, ale w większych ilościach, najczęściej całopojazdowych. Potencjalny wzrost musiałby się wiązać ze zmianą nawyków żywieniowych Polaków i zwiększeniem spożycia produktów mrożonych, np. gotowych dań mrożonych.


Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer