Portal Spożywczy 03/06/2014

6 czerwca, 2014

Analityk Polfrostu: W przewozach produktów chłodzonych i mrożonych cena wciąż ma kluczowe znaczenie.

– Czy dostrzega Pani zmiany popytu na logistykę produktów chłodzonych i mrożonych?

– Popyt na logistykę produktów chłodzonych i mrożonych nie uległ znacznym zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Zmienia się jedynie rozkład geograficzny. Z uwagi na zmieniającą się sytuację polityczną i ekonomiczną w krajach docelowych, obserwuje się wahania popytu na poszczególne trasy przewozu. Polscy producenci, którzy tracą możliwość eksportu swoich towarów z powodu wprowadzanych ograniczeń lub embarga, szukają rynków zbytu w innych krajach. Zapotrzebowanie na usługę logistyczną zmniejsza się wtedy tymczasowo, po czym zazwyczaj wraca do dawnego poziomu po podpisaniu nowych kontraktów. Chociaż rosyjski rynek warzyw został zdominowały przez firmy z Holandii, to te firmy często korzystają z usług polskich przewoźników przy organizacji transportu.

– Na rynku logistyki produktów chłodzonych i mrożonych panuje duża konkurencja?

– Konkurencja jest najsilniejsza na trasach, które nie wymagają specjalnych zezwoleń, czyli w przewozach do i z krajów Unii Europejskiej. Tutaj też są najniższe stawki w przeliczeniu na kilometr. W przewozach eksportowych z Polski do krajów Beneluksu stawki są na bardzo niskim poziomie. Cześć przewoźników traktuje takie trasy jedynie jako dojazd do miejsca, z którego później będą mogli podjąć lepiej płatny ładunek do Europy Wschodniej lub Azji. Zezwolenia, na przykład na transport do Rosji, mają kluczowy wpływ na poziom stawek transportowych na danej trasie. Jeżeli liczba zezwoleń na dany rok jest niewielka, to automatycznie wpływa to na zmniejszenie podaży środków transportu oraz znaczny wzrost stawek transportowych. W chwili obecnej problem z zezwoleniami praktycznie nie istnieje, więc stawki transportowe są relatywnie niskie.

– Czy kluczowym kryterium wyboru przewoźnika jest cena?

– Niestety, nadal w wielu przypadkach tak jest. Jednak duża cześć firm stosuje wielopunktową ocenę dostawcy usług transportowych. Wtedy pod uwagę brane są takie aspekty jak: wartość polisy ubezpieczeniowej, kondycja finansowa dostawcy, certyfikaty jakościowe i bezpieczeństwa przewożonej żywności (takie jak HACCP czy IFS Logistics).To są pozacenowe sposoby walki z konkurencją. Istotny jest również aspekt ludzki – dobry handlowiec czy spedytor, z którym klientowi doskonale się prowadzi się rozmowy handlowe, a później współpracuje, stanowi jeden z istotniejszych elementów walki konkurencyjnej.

Artykuł do przeczytania na
www.portalspozywczy.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer