Operator Logistyczny Roku 2013

3 stycznia, 2014

Kierunki rozwoju firm logistycznych

Te firmy logistyczne, które przetrwały w dobrej kondycji wahania popytu z ostatnich lat, osiągnęły to bez wątpienia dzięki dobremu przygotowaniu operacyjnemu do zmian trendu oraz zacieśnienia współpracy z klientami. Ważne było w tym kontekście takie wspólne planowanie zasobów, aby mieć możliwość rozwoju i uniknąć zarazem ponoszenia większych kosztów. Wyprzedaż aktywów, gwałtowne cięcia kosztów i redukcje personelu to często spóźnione sposoby reakcji na spadek zamówień, z którymi jeszcze niedawno nagminnie mieliśmy do czynienia.

Analizując wypowiedzi menedżerów reprezentatywnej grupy firm logistycznych można stwierdzić, że na pierwszym miejscu w kwestii budowania pozycji firmy na rynku stawiają właśnie kwestię budowania długotrwałych relacji z klientami w oparciu o partnerstwo biznesowe.

(…) Mniej liczne są głosy, stawiające na pierwszym miejscu rozszerzenie dotychczasowej oferty, aby móc w pełni zaspokoić potrzeby klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że kompleksowość usług za cel strategiczny stawiają sobie zarówno firmy, które w szybkim tempie dopiero budują swoją pozycję rynkową, jak bardzo znane marki, takie jak przykładowo Polfrost Internationale Spedition, które zdobytej pozycji usilnie bronią. „Z punktu widzenia klienta ważne jest – stwierdza reprezentująca firmę Polfrost Edyta Kwiatkowska – Sioch – aby firma logistyczna była w stanie przejąć całość obsługi logistycznej, dlatego firmy z branży powinny dążyć do uelastycznienia i wzbogacenia swojej oferty, tak aby móc zaproponować kompleksowy model obsługi logistycznej”.

Cały tekst artykułu w grudniowym wydaniu „Operator Logistyczny Roku 2013” DGC Data Group Consulting.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer