Gazeta Prawna, Firma i Logistyka, 10/2007

7 października, 2007

Kazachstan jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju usług logistycznych.

rozmawiamy z Olga Zelenową, dyrektorem firmy Polfrost w Kazachstanie

Coraz więcej polskich firm produkcyjnych i usługowych inwestuje w Kazachstanie. Obecnie działa tam już ponad 100 polskich przedsiębiorstw. Również branża TSL podąża za klientami i szuka tam nowego rynku dla swoich usług. Obszar tego kraju to strategiczny odcinek na szlaku handlowym Rosja – Chiny.

Dlaczego Kazachstan jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla polskich firm?

Ten kraj jest atrakcyjny nie tylko dla inwestorów z Polski, ale generalnie dla wszystkich, którzy chcą ulokować swój kapitał w rozwój gospodarczy Kazachstanu. Polskie przedsiębiorstwa są jedną z ostatnich grup i jeszcze niezbyt liczną wśród szerokiego grona zagranicznych inwestorów, które dotarły do Kazachstanu w ostatnich latach. Najwięcej jest firm z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kazachstan jest ogromnym krajem, niewiele mniejszym od powierzchni całej Europy, gdzie liczba mieszkańców jest trzykrotnie niższa od liczby ludności w Polsce. Jest to kraj zasobny w złoża mineralne, głównie gaz i ropę naftową. Można więc łatwo sobie wyobrazić potencjał gospodarczy, jaki posiada, a dotychczas niewykorzystany. Potencjał ten przekłada się na szybki wzrost gospodarczy, który powoduje, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Azji Centralnej pod względem inwestycyjnym. Inwestorom sprzyja również system podatkowy i procedury administracyjne, które są coraz bardziej przyjazne zagranicznym firmom. Do tego strategiczne położenie między Chinami daje nam szczególne miejsce i rolę bramy pomiędzy Azją i Europą. Podobnie jak mówi się o Polsce, że jest bramą Unii Europejskiej na Wschód.

Czym charakteryzuje się rynek usług transportowo-logistycznych w Kazachstanie?

Usługi logistyczne znacznie różnią się od usług w krajach europejskich. Nie powstają centra logistyczne czy sieci dystrybucyjne magazynów na terenie całego kraju, jak to widać na przykładzie chociażby Polski. Usługi te są bardziej scentralizowane i zlokalizowane w pobliżu miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową. Rozwój tych usług oparty jest głównie o transport tego surowca. A rozwój standardowych usług logistycznych powiązany jest ściśle z rozwojem określonych regionów kraju. Skupia się głównie wokół wielkich miast, które wraz z napływem zagranicznych inwestycji rozbudowują się w ogromnym tempie. Toteż usługi logistyczne dotyczą głównie dostaw materiałów budowlanych i wykończeniowych niemalże bezpośrednio do odbiorców albo na zaplecza hurtowni i dużych dostawców.

A jak wygląda stan infrastruktury, czy jest ona dostosowana do szybkiego tempa rozwoju transportu i logistyki?
Ze względu na duży obszar Kazachstanu, jak też rozmieszczenie mieszkańców, infrastruktura była dostosowana wyłącznie na potrzeby tego kraju. Przez wiele lat nie modernizowano dróg. Niestety, nie ma tam sieci autostrad. Natomiast dobrze dostosowana infrastruktura kolejowa, począwszy od samych torów, a na terminalach przeładunkowych kończąc, daje ogromny potencjał transportowy w relacjach tranzytowych między Rosją a Chinami. Ostatnio wspomina się coraz częściej o odnowieniu dawnego tzw. szlaku jedwabnego, czyli drogi lądowej którą transportowano towary z Chin do Europy jako alternatywy dla drogi morskiej. Być może uruchomienie tego projektu wpłynie na szybszą poprawę stanu dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na pewno dobrze rozbudowana sieć kolejowa stanowi silne zaplecze i zachętę i zagranicznych firm transportowych, które poszukują szybszej i bezpieczniejszej drogi dostaw niektórych towarów z krajów azjatyckich do krajów europejskich.

Olga Zelenova ukończyła psychologię na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym. Pracowała w firmach zagranicznych inwestujących w Kazachstanie jako doradca ds rynku. W 2003 roku objęła stanowisko dyrektora firmy Polfrost w Kazachstanie. Odpowiedzialna jest za zarządzanie oraz rozwój firmy na rynkach wschodnich.

Kazachstan jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju usług logistycznych.

rozmawiamy z Olga Zelenową, dyrektorem firmy Polfrost w Kazachstanie

Coraz więcej polskich firm produkcyjnych i usługowych inwestuje w Kazachstanie. Obecnie działa tam już ponad 100 polskich przedsiębiorstw. Również branża TSL podąża za klientami i szuka tam nowego rynku dla swoich usług. Obszar tego kraju to strategiczny odcinek na szlaku handlowym Rosja – Chiny.

Dlaczego Kazachstan jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla polskich firm?

Ten kraj jest atrakcyjny nie tylko dla inwestorów z Polski, ale generalnie dla wszystkich, którzy chcą ulokować swój kapitał w rozwój gospodarczy Kazachstanu. Polskie przedsiębiorstwa są jedną z ostatnich grup i jeszcze niezbyt liczną wśród szerokiego grona zagranicznych inwestorów, które dotarły do Kazachstanu w ostatnich latach. Najwięcej jest firm z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kazachstan jest ogromnym krajem, niewiele mniejszym od powierzchni całej Europy, gdzie liczba mieszkańców jest trzykrotnie niższa od liczby ludności w Polsce. Jest to kraj zasobny w złoża mineralne, głównie gaz i ropę naftową. Można więc łatwo sobie wyobrazić potencjał gospodarczy, jaki posiada, a dotychczas niewykorzystany. Potencjał ten przekłada się na szybki wzrost gospodarczy, który powoduje, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Azji Centralnej pod względem inwestycyjnym. Inwestorom sprzyja również system podatkowy i procedury administracyjne, które są coraz bardziej przyjazne zagranicznym firmom. Do tego strategiczne położenie między Chinami daje nam szczególne miejsce i rolę bramy pomiędzy Azją i Europą. Podobnie jak mówi się o Polsce, że jest bramą Unii Europejskiej na Wschód.

Czym charakteryzuje się rynek usług transportowo-logistycznych w Kazachstanie?

Usługi logistyczne znacznie różnią się od usług w krajach europejskich. Nie powstają centra logistyczne czy sieci dystrybucyjne magazynów na terenie całego kraju, jak to widać na przykładzie chociażby Polski. Usługi te są bardziej scentralizowane i zlokalizowane w pobliżu miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową. Rozwój tych usług oparty jest głównie o transport tego surowca. A rozwój standardowych usług logistycznych powiązany jest ściśle z rozwojem określonych regionów kraju. Skupia się głównie wokół wielkich miast, które wraz z napływem zagranicznych inwestycji rozbudowują się w ogromnym tempie. Toteż usługi logistyczne dotyczą głównie dostaw materiałów budowlanych i wykończeniowych niemalże bezpośrednio do odbiorców albo na zaplecza hurtowni i dużych dostawców.

A jak wygląda stan infrastruktury, czy jest ona dostosowana do szybkiego tempa rozwoju transportu i logistyki?

Ze względu na duży obszar Kazachstanu, jak też rozmieszczenie mieszkańców, infrastruktura była dostosowana wyłącznie na potrzeby tego kraju. Przez wiele lat nie modernizowano dróg. Niestety, nie ma tam sieci autostrad. Natomiast dobrze dostosowana infrastruktura kolejowa, począwszy od samych torów, a na terminalach przeładunkowych kończąc, daje ogromny potencjał transportowy w relacjach tranzytowych między Rosją a Chinami. Ostatnio wspomina się coraz częściej o odnowieniu dawnego tzw. szlaku jedwabnego, czyli drogi lądowej którą transportowano towary z Chin do Europy jako alternatywy dla drogi morskiej. Być może uruchomienie tego projektu wpłynie na szybszą poprawę stanu dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na pewno dobrze rozbudowana sieć kolejowa stanowi silne zaplecze i zachętę i zagranicznych firm transportowych, które poszukują szybszej i bezpieczniejszej drogi dostaw niektórych towarów z krajów azjatyckich do krajów europejskich.

Olga Zelenova ukończyła psychologię na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym. Pracowała w firmach zagranicznych inwestujących w Kazachstanie jako doradca ds rynku. W 2003 roku objęła stanowisko dyrektora firmy Polfrost w Kazachstanie. Odpowiedzialna jest za zarządzanie oraz rozwój firmy na rynkach wschodnich.

Kazachstan jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju usług logistycznych.

rozmawiamy z Olga Zelenową, dyrektorem firmy Polfrost w Kazachstanie

Coraz więcej polskich firm produkcyjnych i usługowych inwestuje w Kazachstanie. Obecnie działa tam już ponad 100 polskich przedsiębiorstw. Również branża TSL podąża za klientami i szuka tam nowego rynku dla swoich usług. Obszar tego kraju to strategiczny odcinek na szlaku handlowym Rosja – Chiny.

Dlaczego Kazachstan jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla polskich firm?

Ten kraj jest atrakcyjny nie tylko dla inwestorów z Polski, ale generalnie dla wszystkich, którzy chcą ulokować swój kapitał w rozwój gospodarczy Kazachstanu. Polskie przedsiębiorstwa są jedną z ostatnich grup i jeszcze niezbyt liczną wśród szerokiego grona zagranicznych inwestorów, które dotarły do Kazachstanu w ostatnich latach. Najwięcej jest firm z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kazachstan jest ogromnym krajem, niewiele mniejszym od powierzchni całej Europy, gdzie liczba mieszkańców jest trzykrotnie niższa od liczby ludności w Polsce. Jest to kraj zasobny w złoża mineralne, głównie gaz i ropę naftową. Można więc łatwo sobie wyobrazić potencjał gospodarczy, jaki posiada, a dotychczas niewykorzystany. Potencjał ten przekłada się na szybki wzrost gospodarczy, który powoduje, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Azji Centralnej pod względem inwestycyjnym. Inwestorom sprzyja również system podatkowy i procedury administracyjne, które są coraz bardziej przyjazne zagranicznym firmom. Do tego strategiczne położenie między Chinami daje nam szczególne miejsce i rolę bramy pomiędzy Azją i Europą. Podobnie jak mówi się o Polsce, że jest bramą Unii Europejskiej na Wschód.

Czym charakteryzuje się rynek usług transportowo-logistycznych w Kazachstanie?

Usługi logistyczne znacznie różnią się od usług w krajach europejskich. Nie powstają centra logistyczne czy sieci dystrybucyjne magazynów na terenie całego kraju, jak to widać na przykładzie chociażby Polski. Usługi te są bardziej scentralizowane i zlokalizowane w pobliżu miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową. Rozwój tych usług oparty jest głównie o transport tego surowca. A rozwój standardowych usług logistycznych powiązany jest ściśle z rozwojem określonych regionów kraju. Skupia się głównie wokół wielkich miast, które wraz z napływem zagranicznych inwestycji rozbudowują się w ogromnym tempie. Toteż usługi logistyczne dotyczą głównie dostaw materiałów budowlanych i wykończeniowych niemalże bezpośrednio do odbiorców albo na zaplecza hurtowni i dużych dostawców.

A jak wygląda stan infrastruktury, czy jest ona dostosowana do szybkiego tempa rozwoju transportu i logistyki?

Ze względu na duży obszar Kazachstanu, jak też rozmieszczenie mieszkańców, infrastruktura była dostosowana wyłącznie na potrzeby tego kraju. Przez wiele lat nie modernizowano dróg. Niestety, nie ma tam sieci autostrad. Natomiast dobrze dostosowana infrastruktura kolejowa, począwszy od samych torów, a na terminalach przeładunkowych kończąc, daje ogromny potencjał transportowy w relacjach tranzytowych między Rosją a Chinami. Ostatnio wspomina się coraz częściej o odnowieniu dawnego tzw. szlaku jedwabnego, czyli drogi lądowej którą transportowano towary z Chin do Europy jako alternatywy dla drogi morskiej. Być może uruchomienie tego projektu wpłynie na szybszą poprawę stanu dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na pewno dobrze rozbudowana sieć kolejowa stanowi silne zaplecze i zachętę i zagranicznych firm transportowych, które poszukują szybszej i bezpieczniejszej drogi dostaw niektórych towarów z krajów azjatyckich do krajów europejskich.

Olga Zelenova ukończyła psychologię na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym. Pracowała w firmach zagranicznych inwestujących w Kazachstanie jako doradca ds rynku. W 2003 roku objęła stanowisko dyrektora firmy Polfrost w Kazachstanie. Odpowiedzialna jest za zarządzanie oraz rozwój firmy na rynkach wschodnich.

Kazachstan jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju usług logistycznych.

rozmawiamy z Olga Zelenową, dyrektorem firmy Polfrost w Kazachstanie

Coraz więcej polskich firm produkcyjnych i usługowych inwestuje w Kazachstanie. Obecnie działa tam już ponad 100 polskich przedsiębiorstw. Również branża TSL podąża za klientami i szuka tam nowego rynku dla swoich usług. Obszar tego kraju to strategiczny odcinek na szlaku handlowym Rosja – Chiny.

 

Dlaczego Kazachstan jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla polskich firm?

Ten kraj jest atrakcyjny nie tylko dla inwestorów z Polski, ale generalnie dla wszystkich, którzy chcą ulokować swój kapitał w rozwój gospodarczy Kazachstanu. Polskie przedsiębiorstwa są jedną z ostatnich grup i jeszcze niezbyt liczną wśród szerokiego grona zagranicznych inwestorów, które dotarły do Kazachstanu w ostatnich latach. Najwięcej jest firm z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kazachstan jest ogromnym krajem, niewiele mniejszym od powierzchni całej Europy, gdzie liczba mieszkańców jest trzykrotnie niższa od liczby ludności w Polsce. Jest to kraj zasobny w złoża mineralne, głównie gaz i ropę naftową. Można więc łatwo sobie wyobrazić potencjał gospodarczy, jaki posiada, a dotychczas niewykorzystany. Potencjał ten przekłada się na szybki wzrost gospodarczy, który powoduje, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Azji Centralnej pod względem inwestycyjnym. Inwestorom sprzyja również system podatkowy i procedury administracyjne, które są coraz bardziej przyjazne zagranicznym firmom. Do tego strategiczne położenie między Chinami daje nam szczególne miejsce i rolę bramy pomiędzy Azją i Europą. Podobnie jak mówi się o Polsce, że jest bramą Unii Europejskiej na Wschód.

Czym charakteryzuje się rynek usług transportowo-logistycznych w Kazachstanie?

Usługi logistyczne znacznie różnią się od usług w krajach europejskich. Nie powstają centra logistyczne czy sieci dystrybucyjne magazynów na terenie całego kraju, jak to widać na przykładzie chociażby Polski. Usługi te są bardziej scentralizowane i zlokalizowane w pobliżu miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową. Rozwój tych usług oparty jest głównie o transport tego surowca. A rozwój standardowych usług logistycznych powiązany jest ściśle z rozwojem określonych regionów kraju. Skupia się głównie wokół wielkich miast, które wraz z napływem zagranicznych inwestycji rozbudowują się w ogromnym tempie. Toteż usługi logistyczne dotyczą głównie dostaw materiałów budowlanych i wykończeniowych niemalże bezpośrednio do odbiorców albo na zaplecza hurtowni i dużych dostawców.

A jak wygląda stan infrastruktury, czy jest ona dostosowana do szybkiego tempa rozwoju transportu i logistyki?

Ze względu na duży obszar Kazachstanu, jak też rozmieszczenie mieszkańców, infrastruktura była dostosowana wyłącznie na potrzeby tego kraju. Przez wiele lat nie modernizowano dróg. Niestety, nie ma tam sieci autostrad. Natomiast dobrze dostosowana infrastruktura kolejowa, począwszy od samych torów, a na terminalach przeładunkowych kończąc, daje ogromny potencjał transportowy w relacjach tranzytowych między Rosją a Chinami. Ostatnio wspomina się coraz częściej o odnowieniu dawnego tzw. szlaku jedwabnego, czyli drogi lądowej którą transportowano towary z Chin do Europy jako alternatywy dla drogi morskiej. Być może uruchomienie tego projektu wpłynie na szybszą poprawę stanu dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na pewno dobrze rozbudowana sieć kolejowa stanowi silne zaplecze i zachętę i zagranicznych firm transportowych, które poszukują szybszej i bezpieczniejszej drogi dostaw niektórych towarów z krajów azjatyckich do krajów europejskich.

Olga Zelenova ukończyła psychologię na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym. Pracowała w firmach zagranicznych inwestujących w Kazachstanie jako doradca ds rynku. W 2003 roku objęła stanowisko dyrektora firmy Polfrost w Kazachstanie. Odpowiedzialna jest za zarządzanie oraz rozwój firmy na rynkach wschodnich.

Kazachstan jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju usług logistycznych.

rozmawiamy z Olga Zelenową, dyrektorem firmy Polfrost w Kazachstanie

Coraz więcej polskich firm produkcyjnych i usługowych inwestuje w Kazachstanie. Obecnie działa tam już ponad 100 polskich przedsiębiorstw. Również branża TSL podąża za klientami i szuka tam nowego rynku dla swoich usług. Obszar tego kraju to strategiczny odcinek na szlaku handlowym Rosja – Chiny.

Dlaczego Kazachstan jest atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym dla polskich firm?

Ten kraj jest atrakcyjny nie tylko dla inwestorów z Polski, ale generalnie dla wszystkich, którzy chcą ulokować swój kapitał w rozwój gospodarczy Kazachstanu. Polskie przedsiębiorstwa są jedną z ostatnich grup i jeszcze niezbyt liczną wśród szerokiego grona zagranicznych inwestorów, które dotarły do Kazachstanu w ostatnich latach. Najwięcej jest firm z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Kazachstan jest ogromnym krajem, niewiele mniejszym od powierzchni całej Europy, gdzie liczba mieszkańców jest trzykrotnie niższa od liczby ludności w Polsce. Jest to kraj zasobny w złoża mineralne, głównie gaz i ropę naftową. Można więc łatwo sobie wyobrazić potencjał gospodarczy, jaki posiada, a dotychczas niewykorzystany. Potencjał ten przekłada się na szybki wzrost gospodarczy, który powoduje, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Azji Centralnej pod względem inwestycyjnym. Inwestorom sprzyja również system podatkowy i procedury administracyjne, które są coraz bardziej przyjazne zagranicznym firmom. Do tego strategiczne położenie między Chinami daje nam szczególne miejsce i rolę bramy pomiędzy Azją i Europą. Podobnie jak mówi się o Polsce, że jest bramą Unii Europejskiej na Wschód.

Czym charakteryzuje się rynek usług transportowo-logistycznych w Kazachstanie?

Usługi logistyczne znacznie różnią się od usług w krajach europejskich. Nie powstają centra logistyczne czy sieci dystrybucyjne magazynów na terenie całego kraju, jak to widać na przykładzie chociażby Polski. Usługi te są bardziej scentralizowane i zlokalizowane w pobliżu miejsc, gdzie wydobywa się ropę naftową. Rozwój tych usług oparty jest głównie o transport tego surowca. A rozwój standardowych usług logistycznych powiązany jest ściśle z rozwojem określonych regionów kraju. Skupia się głównie wokół wielkich miast, które wraz z napływem zagranicznych inwestycji rozbudowują się w ogromnym tempie. Toteż usługi logistyczne dotyczą głównie dostaw materiałów budowlanych i wykończeniowych niemalże bezpośrednio do odbiorców albo na zaplecza hurtowni i dużych dostawców.

A jak wygląda stan infrastruktury, czy jest ona dostosowana do szybkiego tempa rozwoju transportu i logistyki?
Ze względu na duży obszar Kazachstanu, jak też rozmieszczenie mieszkańców, infrastruktura była dostosowana wyłącznie na potrzeby tego kraju. Przez wiele lat nie modernizowano dróg. Niestety, nie ma tam sieci autostrad. Natomiast dobrze dostosowana infrastruktura kolejowa, począwszy od samych torów, a na terminalach przeładunkowych kończąc, daje ogromny potencjał transportowy w relacjach tranzytowych między Rosją a Chinami. Ostatnio wspomina się coraz częściej o odnowieniu dawnego tzw. szlaku jedwabnego, czyli drogi lądowej którą transportowano towary z Chin do Europy jako alternatywy dla drogi morskiej. Być może uruchomienie tego projektu wpłynie na szybszą poprawę stanu dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na pewno dobrze rozbudowana sieć kolejowa stanowi silne zaplecze i zachętę i zagranicznych firm transportowych, które poszukują szybszej i bezpieczniejszej drogi dostaw niektórych towarów z krajów azjatyckich do krajów europejskich.

Olga Zelenova ukończyła psychologię na Kazachskim Uniwersytecie Państwowym. Pracowała w firmach zagranicznych inwestujących w Kazachstanie jako doradca ds rynku. W 2003 roku objęła stanowisko dyrektora firmy Polfrost w Kazachstanie. Odpowiedzialna jest za zarządzanie oraz rozwój firmy na rynkach wschodnich.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer