Gazeta Finansowa 38/2012

4 października, 2012

Liczy się cena i lokalizacja

Centrum logistyczne jako obiekt z infrastrukturą i obsługą umożliwiającą przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towaru jest stałym elementem w wielu łańcuchach dostaw. Jest nierozerwalnie związane z działalnością operatorów logistycznych, dlatego to operatorzy logistyczni są głównymi najemcami magazynów i klientami centrów logistycznych.

Edyta Kwiatkowska – Sioch – Kluczowym elementem przy wyborze centrum logistycznego jest optymalizacja kosztów, a co za tym idzie dobór najlepszej lokalizacji oraz ceny. Optymalna lokalizacja może oznaczać niewielką odległość od maksymalnie dużej liczby odbiorców lub od producenta, ale także dostęp do infrastruktury drogowej o dużej przepustowości. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność działania sił natury należy unikać miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie arterii wodnych, które stwarzają ryzyko zalania, a prze to zniszczenia przechowywanego towaru.

Z mniejszym łatwiej negocjować

Po dodatkowym przeanalizowaniu takich czynników jak wielkość dostępnej powierzchni magazynowej, kwalifikacje personelu, funkcjonalność systemu informatycznego można dokonać wyboru lokalizacji optymalnej.

Gdy już wybór lokalizacji zostanie dokonany należy przyjrzeć się zapisom w umowach, gdyż to one wpływają na finalną wysokość kosztów obsługi.

Pozycja negocjacyjna przy podpisywaniu umów zależy od dwóch czynników:
– ilości pustostanów – im więcej pustostanów tym ceny są niższe, łatwiej jest więc wynegocjować niższe stawki.
– skali działalności naszego partnera – trudniej negocjuje się umowy z korporacjami, gdzie często zapisy w umowach generalnych są nienaruszalne. Im mniejsza firma, tym bardziej jest elastyczna na zmiany zapisów w umowach.

Istotny jest okres, na który umowa zostaje zawarta. W umowach zazwyczaj zawieramy zobowiązanie do wykorzystywania określonej powierzchni magazynowej przez określony czas, a więc zgadzamy się na pokrywanie kosztów wykorzystanej lub niewykorzystanej powierzchni. Im okres obowiązywania jest krótszy (ale odpowiednio długi dla danego projektu logistycznego), tym mniejsze ryzyko pokrywania kosztów stałych nawet przy pogarszającej się koniunkturze. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i związane z tym konsekwencje. Jak w każdej umowie nie bez znaczenia są terminy płatności.

Monitoring i personel

Ważne jest również w jaki sposób w umowie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wprowadzonego do centrum logistycznego towaru. Systemy monitoringu i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo to elementy niezbędne. Warto również przyjrzeć się zapisom dotyczącym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wysokości gwarantowanych wypłat.

Z punktu widzenia firmy produkcyjnej istotne jest, aby centrum gwarantowało dostępność wykwalifikowanego personelu do obsługi. Natomiast operatorzy logistyczni często chcą skorzystać z możliwość wprowadzenia do centrum własnych przeszkolonych w zakresie obsługi danego klienta / towaru kadr. Dobrze, żeby umowa dawała taką możliwość.

Niezależnie od tego jaki personel będzie zajmował się obsługą na terenie centrum, istotne jest, aby był zagwarantowany dostęp do infrastruktury w okresie, kiedy planujemy realizację poszczególnych procesów. Oczywiście optymalna jest gotowość centrum do obsługi przez całą dobę.

Autorka jest analitykiem finansowym w Polfrost Internationale Spedition

Liczy się cena i lokalizacja

Centrum logistyczne jako obiekt z infrastrukturą i obsługą umożliwiającą przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towaru jest stałym elementem w wielu łańcuchach dostaw. Jest nierozerwalnie związane z działalnością operatorów logistycznych, dlatego to operatorzy logistyczni są głównymi najemcami magazynów i klientami centrów logistycznych.

Edyta Kwiatkowska – Sioch – Kluczowym elementem przy wyborze centrum logistycznego jest optymalizacja kosztów, a co za tym idzie dobór najlepszej lokalizacji oraz ceny. Optymalna lokalizacja może oznaczać niewielką odległość od maksymalnie dużej liczby odbiorców lub od producenta, ale także dostęp do infrastruktury drogowej o dużej przepustowości. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność działania sił natury należy unikać miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie arterii wodnych, które stwarzają ryzyko zalania, a prze to zniszczenia przechowywanego towaru.

Z mniejszym łatwiej negocjować

Po dodatkowym przeanalizowaniu takich czynników jak wielkość dostępnej powierzchni magazynowej, kwalifikacje personelu, funkcjonalność systemu informatycznego można dokonać wyboru lokalizacji optymalnej.

Gdy już wybór lokalizacji zostanie dokonany należy przyjrzeć się zapisom w umowach, gdyż to one wpływają na finalną wysokość kosztów obsługi.

Pozycja negocjacyjna przy podpisywaniu umów zależy od dwóch czynników:

– ilości pustostanów – im więcej pustostanów tym ceny są niższe, łatwiej jest więc wynegocjować niższe stawki.

– skali działalności naszego partnera – trudniej negocjuje się umowy z korporacjami, gdzie często zapisy w umowach generalnych są nienaruszalne. Im mniejsza firma, tym bardziej jest elastyczna na zmiany zapisów w umowach.

Istotny jest okres, na który umowa zostaje zawarta. W umowach zazwyczaj zawieramy zobowiązanie do wykorzystywania określonej powierzchni magazynowej przez określony czas, a więc zgadzamy się na pokrywanie kosztów wykorzystanej lub niewykorzystanej powierzchni. Im okres obowiązywania jest krótszy (ale odpowiednio długi dla danego projektu logistycznego), tym mniejsze ryzyko pokrywania kosztów stałych nawet przy pogarszającej się koniunkturze. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i związane z tym konsekwencje. Jak w każdej umowie nie bez znaczenia są terminy płatności.

Monitoring i personel

Ważne jest również w jaki sposób w umowie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wprowadzonego do centrum logistycznego towaru. Systemy monitoringu i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo to elementy niezbędne. Warto również przyjrzeć się zapisom dotyczącym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wysokości gwarantowanych wypłat.

Z punktu widzenia firmy produkcyjnej istotne jest, aby centrum gwarantowało dostępność wykwalifikowanego personelu do obsługi. Natomiast operatorzy logistyczni często chcą skorzystać z możliwość wprowadzenia do centrum własnych przeszkolonych w zakresie obsługi danego klienta / towaru kadr. Dobrze, żeby umowa dawała taką możliwość.

Niezależnie od tego jaki personel będzie zajmował się obsługą na terenie centrum, istotne jest, aby był zagwarantowany dostęp do infrastruktury w okresie, kiedy planujemy realizację poszczególnych procesów. Oczywiście optymalna jest gotowość centrum do obsługi przez całą dobę.

Autorka jest analitykiem finansowym w Polfrost Internationale Spedition

Liczy się cena i lokalizacja

Centrum logistyczne jako obiekt z infrastrukturą i obsługą umożliwiającą przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towaru jest stałym elementem w wielu łańcuchach dostaw. Jest nierozerwalnie związane z działalnością operatorów logistycznych, dlatego to operatorzy logistyczni są głównymi najemcami magazynów i klientami centrów logistycznych.

Edyta Kwiatkowska – Sioch – Kluczowym elementem przy wyborze centrum logistycznego jest optymalizacja kosztów, a co za tym idzie dobór najlepszej lokalizacji oraz ceny. Optymalna lokalizacja może oznaczać niewielką odległość od maksymalnie dużej liczby odbiorców lub od producenta, ale także dostęp do infrastruktury drogowej o dużej przepustowości. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność działania sił natury należy unikać miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie arterii wodnych, które stwarzają ryzyko zalania, a prze to zniszczenia przechowywanego towaru.

Z mniejszym łatwiej negocjować

Po dodatkowym przeanalizowaniu takich czynników jak wielkość dostępnej powierzchni magazynowej, kwalifikacje personelu, funkcjonalność systemu informatycznego można dokonać wyboru lokalizacji optymalnej.

Gdy już wybór lokalizacji zostanie dokonany należy przyjrzeć się zapisom w umowach, gdyż to one wpływają na finalną wysokość kosztów obsługi.

Pozycja negocjacyjna przy podpisywaniu umów zależy od dwóch czynników:

– ilości pustostanów – im więcej pustostanów tym ceny są niższe, łatwiej jest więc wynegocjować niższe stawki.

– skali działalności naszego partnera – trudniej negocjuje się umowy z korporacjami, gdzie często zapisy w umowach generalnych są nienaruszalne. Im mniejsza firma, tym bardziej jest elastyczna na zmiany zapisów w umowach.

Istotny jest okres, na który umowa zostaje zawarta. W umowach zazwyczaj zawieramy zobowiązanie do wykorzystywania określonej powierzchni magazynowej przez określony czas, a więc zgadzamy się na pokrywanie kosztów wykorzystanej lub niewykorzystanej powierzchni. Im okres obowiązywania jest krótszy (ale odpowiednio długi dla danego projektu logistycznego), tym mniejsze ryzyko pokrywania kosztów stałych nawet przy pogarszającej się koniunkturze. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i związane z tym konsekwencje. Jak w każdej umowie nie bez znaczenia są terminy płatności.

Monitoring i personel

Ważne jest również w jaki sposób w umowie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wprowadzonego do centrum logistycznego towaru. Systemy monitoringu i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo to elementy niezbędne. Warto również przyjrzeć się zapisom dotyczącym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wysokości gwarantowanych wypłat.

Z punktu widzenia firmy produkcyjnej istotne jest, aby centrum gwarantowało dostępność wykwalifikowanego personelu do obsługi. Natomiast operatorzy logistyczni często chcą skorzystać z możliwość wprowadzenia do centrum własnych przeszkolonych w zakresie obsługi danego klienta / towaru kadr. Dobrze, żeby umowa dawała taką możliwość.

Niezależnie od tego jaki personel będzie zajmował się obsługą na terenie centrum, istotne jest, aby był zagwarantowany dostęp do infrastruktury w okresie, kiedy planujemy realizację poszczególnych procesów. Oczywiście optymalna jest gotowość centrum do obsługi przez całą dobę.

Autorka jest analitykiem finansowym w Polfrost Internationale Spedition

Liczy się cena i lokalizacja

Centrum logistyczne jako obiekt z infrastrukturą i obsługą umożliwiającą przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towaru jest stałym elementem w wielu łańcuchach dostaw. Jest nierozerwalnie związane z działalnością operatorów logistycznych, dlatego to operatorzy logistyczni są głównymi najemcami magazynów i klientami centrów logistycznych.

Edyta Kwiatkowska – Sioch – Kluczowym elementem przy wyborze centrum logistycznego jest optymalizacja kosztów, a co za tym idzie dobór najlepszej lokalizacji oraz ceny. Optymalna lokalizacja może oznaczać niewielką odległość od maksymalnie dużej liczby odbiorców lub od producenta, ale także dostęp do infrastruktury drogowej o dużej przepustowości. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność działania sił natury należy unikać miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie arterii wodnych, które stwarzają ryzyko zalania, a prze to zniszczenia przechowywanego towaru.

Z mniejszym łatwiej negocjować

Po dodatkowym przeanalizowaniu takich czynników jak wielkość dostępnej powierzchni magazynowej, kwalifikacje personelu, funkcjonalność systemu informatycznego można dokonać wyboru lokalizacji optymalnej.

Gdy już wybór lokalizacji zostanie dokonany należy przyjrzeć się zapisom w umowach, gdyż to one wpływają na finalną wysokość kosztów obsługi.

Pozycja negocjacyjna przy podpisywaniu umów zależy od dwóch czynników:
– ilości pustostanów – im więcej pustostanów tym ceny są niższe, łatwiej jest więc wynegocjować niższe stawki.
– skali działalności naszego partnera – trudniej negocjuje się umowy z korporacjami, gdzie często zapisy w umowach generalnych są nienaruszalne. Im mniejsza firma, tym bardziej jest elastyczna na zmiany zapisów w umowach.

Istotny jest okres, na który umowa zostaje zawarta. W umowach zazwyczaj zawieramy zobowiązanie do wykorzystywania określonej powierzchni magazynowej przez określony czas, a więc zgadzamy się na pokrywanie kosztów wykorzystanej lub niewykorzystanej powierzchni. Im okres obowiązywania jest krótszy (ale odpowiednio długi dla danego projektu logistycznego), tym mniejsze ryzyko pokrywania kosztów stałych nawet przy pogarszającej się koniunkturze. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy i związane z tym konsekwencje. Jak w każdej umowie nie bez znaczenia są terminy płatności.

Monitoring i personel

Ważne jest również w jaki sposób w umowie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo wprowadzonego do centrum logistycznego towaru. Systemy monitoringu i personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo to elementy niezbędne. Warto również przyjrzeć się zapisom dotyczącym zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz wysokości gwarantowanych wypłat.

Z punktu widzenia firmy produkcyjnej istotne jest, aby centrum gwarantowało dostępność wykwalifikowanego personelu do obsługi. Natomiast operatorzy logistyczni często chcą skorzystać z możliwość wprowadzenia do centrum własnych przeszkolonych w zakresie obsługi danego klienta / towaru kadr. Dobrze, żeby umowa dawała taką możliwość.

Niezależnie od tego jaki personel będzie zajmował się obsługą na terenie centrum, istotne jest, aby był zagwarantowany dostęp do infrastruktury w okresie, kiedy planujemy realizację poszczególnych procesów. Oczywiście optymalna jest gotowość centrum do obsługi przez całą dobę.

Autorka jest analitykiem finansowym w Polfrost Internationale Spedition

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer