Forum Mleczarskie Handel 3/2013

15 lipca, 2013

Transport samochodowy – kierunki rozwoju

Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition

W najbliższej perspektywie nie należy spodziewać się większych zmian w transporcie samochodowym. Ten rodzaj transportu jest najbardziej elastyczny i konkurencyjny cenowo, przez co spełnia oczekiwania większości klientów. Pewne zmiany w dalszej perspektywie mogą wymusić zmiany demograficzne. Zwiększająca się liczba ludności to także intensyfikacja przewozów. Konieczne będą zmiany prowadzące do poprawy przepustowości dróg, zwiększenia ładowności aut oraz zminimalizowania tak zwanych pustych przebiegów.

Towar załadowany na samochód zostaje dostarczony w systemie door-to-door, w transporcie kolejowym zazwyczaj wymagana jest zmiana środka transportu na samochód, aby dostarczyć towar z bocznicy kolejowej do klienta. Transport samochodowy ma też wiele innych przewag konkurencyjnych wobec transportu kolejowego i dopóki nie nastąpią istotne zmiany infrastrukturalne w transporcie szynowym, proporcje między tymi dwiema gałęziami nie powinny się zmienić. Inwestycje infrastrukturalne w kolej powinny doprowadzić
do skrócenia czasu przewozu oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa przewożonych towarów, to dopiero pozwoliłoby zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego. Jednak w obecnym stanie kolej w Polsce wymaga bardzo dużych nakładów, ponieważ przez lata środki przeznaczane na ten cel były niewystarczające nawet na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Transport kolejowy ma w tym zakresie dużo do nadrobienia, ale jest tam też ogromny potencjał. Monopolistyczna pozycja polskich kolei to kolejna bariera rozwoju tej gałęzi transportu.

Wprowadzane sukcesywnie przez kolejne kraje opłaty drogowe i uzależnienie ich wysokości od norm spalania wymusiło na większości użytkowników dróg zmianę środków transportu na bardziej ekologiczne. Zmiany powinny iść dalej w tym samym kierunku, ponieważ posiadanie bardziej ekologicznego auta daje wymierne finansowe korzyści netto, nawet po uwzględnieniu kosztów zakupu takiego bardziej ekologicznego środka transportu. Producenci pojazdów ciężarowych będą dążyć do poprawy takich parametrów jak zużycie paliwa oraz poziom hałasu.

Transport samochodowy – kierunki rozwoju

Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition

W najbliższej perspektywie nie należy spodziewać się większych zmian w transporcie samochodowym. Ten rodzaj transportu jest najbardziej elastyczny i konkurencyjny cenowo, przez co spełnia oczekiwania większości klientów. Pewne zmiany w dalszej perspektywie mogą wymusić zmiany demograficzne. Zwiększająca się liczba ludności to także intensyfikacja przewozów. Konieczne będą zmiany prowadzące do poprawy przepustowości dróg, zwiększenia ładowności aut oraz zminimalizowania tak zwanych pustych przebiegów.

Towar załadowany na samochód zostaje dostarczony w systemie door-to-door, w transporcie kolejowym zazwyczaj wymagana jest zmiana środka transportu na samochód, aby dostarczyć towar z bocznicy kolejowej do klienta. Transport samochodowy ma też wiele innych przewag konkurencyjnych wobec transportu kolejowego i dopóki nie nastąpią istotne zmiany infrastrukturalne w transporcie szynowym, proporcje między tymi dwiema gałęziami nie powinny się zmienić. Inwestycje infrastrukturalne w kolej powinny doprowadzić

do skrócenia czasu przewozu oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa przewożonych towarów, to dopiero pozwoliłoby zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego. Jednak w obecnym stanie kolej w Polsce wymaga bardzo dużych nakładów, ponieważ przez lata środki przeznaczane na ten cel były niewystarczające nawet na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Transport kolejowy ma w tym zakresie dużo do nadrobienia, ale jest tam też ogromny potencjał. Monopolistyczna pozycja polskich kolei to kolejna bariera rozwoju tej gałęzi transportu.

Wprowadzane sukcesywnie przez kolejne kraje opłaty drogowe i uzależnienie ich wysokości od norm spalania wymusiło na większości użytkowników dróg zmianę środków transportu na bardziej ekologiczne. Zmiany powinny iść dalej w tym samym kierunku, ponieważ posiadanie bardziej ekologicznego auta daje wymierne finansowe korzyści netto, nawet po uwzględnieniu kosztów zakupu takiego bardziej ekologicznego środka transportu. Producenci pojazdów ciężarowych będą dążyć do poprawy takich parametrów jak zużycie paliwa oraz poziom hałasu.

Transport samochodowy – kierunki rozwoju

Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition

W najbliższej perspektywie nie należy spodziewać się większych zmian w transporcie samochodowym. Ten rodzaj transportu jest najbardziej elastyczny i konkurencyjny cenowo, przez co spełnia oczekiwania większości klientów. Pewne zmiany w dalszej perspektywie mogą wymusić zmiany demograficzne. Zwiększająca się liczba ludności to także intensyfikacja przewozów. Konieczne będą zmiany prowadzące do poprawy przepustowości dróg, zwiększenia ładowności aut oraz zminimalizowania tak zwanych pustych przebiegów.

Towar załadowany na samochód zostaje dostarczony w systemie door-to-door, w transporcie kolejowym zazwyczaj wymagana jest zmiana środka transportu na samochód, aby dostarczyć towar z bocznicy kolejowej do klienta. Transport samochodowy ma też wiele innych przewag konkurencyjnych wobec transportu kolejowego i dopóki nie nastąpią istotne zmiany infrastrukturalne w transporcie szynowym, proporcje między tymi dwiema gałęziami nie powinny się zmienić. Inwestycje infrastrukturalne w kolej powinny doprowadzić

do skrócenia czasu przewozu oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa przewożonych towarów, to dopiero pozwoliłoby zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego. Jednak w obecnym stanie kolej w Polsce wymaga bardzo dużych nakładów, ponieważ przez lata środki przeznaczane na ten cel były niewystarczające nawet na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Transport kolejowy ma w tym zakresie dużo do nadrobienia, ale jest tam też ogromny potencjał. Monopolistyczna pozycja polskich kolei to kolejna bariera rozwoju tej gałęzi transportu.

Wprowadzane sukcesywnie przez kolejne kraje opłaty drogowe i uzależnienie ich wysokości od norm spalania wymusiło na większości użytkowników dróg zmianę środków transportu na bardziej ekologiczne. Zmiany powinny iść dalej w tym samym kierunku, ponieważ posiadanie bardziej ekologicznego auta daje wymierne finansowe korzyści netto, nawet po uwzględnieniu kosztów zakupu takiego bardziej ekologicznego środka transportu. Producenci pojazdów ciężarowych będą dążyć do poprawy takich parametrów jak zużycie paliwa oraz poziom hałasu.

Transport samochodowy – kierunki rozwoju

Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition

W najbliższej perspektywie nie należy spodziewać się większych zmian w transporcie samochodowym. Ten rodzaj transportu jest najbardziej elastyczny i konkurencyjny cenowo, przez co spełnia oczekiwania większości klientów. Pewne zmiany w dalszej perspektywie mogą wymusić zmiany demograficzne. Zwiększająca się liczba ludności to także intensyfikacja przewozów. Konieczne będą zmiany prowadzące do poprawy przepustowości dróg, zwiększenia ładowności aut oraz zminimalizowania tak zwanych pustych przebiegów.

Towar załadowany na samochód zostaje dostarczony w systemie door-to-door, w transporcie kolejowym zazwyczaj wymagana jest zmiana środka transportu na samochód, aby dostarczyć towar z bocznicy kolejowej do klienta. Transport samochodowy ma też wiele innych przewag konkurencyjnych wobec transportu kolejowego i dopóki nie nastąpią istotne zmiany infrastrukturalne w transporcie szynowym, proporcje między tymi dwiema gałęziami nie powinny się zmienić. Inwestycje infrastrukturalne w kolej powinny doprowadzić

do skrócenia czasu przewozu oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa przewożonych towarów, to dopiero pozwoliłoby zwiększyć konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego. Jednak w obecnym stanie kolej w Polsce wymaga bardzo dużych nakładów, ponieważ przez lata środki przeznaczane na ten cel były niewystarczające nawet na utrzymanie istniejącej infrastruktury. Transport kolejowy ma w tym zakresie dużo do nadrobienia, ale jest tam też ogromny potencjał. Monopolistyczna pozycja polskich kolei to kolejna bariera rozwoju tej gałęzi transportu.

Wprowadzane sukcesywnie przez kolejne kraje opłaty drogowe i uzależnienie ich wysokości od norm spalania wymusiło na większości użytkowników dróg zmianę środków transportu na bardziej ekologiczne. Zmiany powinny iść dalej w tym samym kierunku, ponieważ posiadanie bardziej ekologicznego auta daje wymierne finansowe korzyści netto, nawet po uwzględnieniu kosztów zakupu takiego bardziej ekologicznego środka transportu. Producenci pojazdów ciężarowych będą dążyć do poprawy takich parametrów jak zużycie paliwa oraz poziom hałasu.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer