Forum Mleczarskie 07/2014

7 lipca, 2014

Polfrost: Zachowanie człowieka kluczowe dla zachowania łańcucha chłodniczego

– Częstą przyczyną przerwania łańcucha chłodniczego jest błąd ludzki. W takiej sytuacji istotne jest odpowiednie przeszkolenie personelu lub zatrudnienie doświadczonych osób, które będą w stanie odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych – mówi w rozmowie z Forum Mleczarskim Handel Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition. – Jeżeli w trakcie transportu awarii ulegnie agregat chłodniczy, to kierowca powinien podjąć konkretne działania, aby zapobiec lub zminimalizować zmiany temperatury w chłodni, a osoba koordynująca przewóz powinna jak najszybciej zorganizować transport zastępczy lub skierować pojazd do najbliższego punktu, gdzie awaria może zostać usunięta. Adekwatne do sytuacji zachowanie osób biorących udział w organizacji łańcucha logistycznego jest moim zdaniem kluczowe dla zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego.

– Najbardziej wrażliwym i wymagającym dużej kontroli elementem łańcucha jest transport. W naczepach chłodniczych przewożone są różnego typu produkty. Zanieczyszczenia fizyczne i mikrobiologiczne pozostałe po transporcie jednego ładunku muszą zostać usunięte każdorazowo poprzez umycie chłodni przed podjęciem kolejnego ładunku. Mycie musi być dokładne, aby nie doszło z kolei do zanieczyszczenie produktu pozostałościami środków myjących i dezynfekujących.

Istotna jest również sprawność agregatu chłodniczego i szczelność chłodni – mówi Edyta Kwiatkowska-Sioch.

– Przewóz towaru wiążę się zawsze z czynnościami towarzyszącymi, takimi jak załadunek czy rozładunek. Tutaj istotne są warunki w jakich te czynności się odbywają, np. czy towar jest przeładowywany w warunkach chłodniczych, czy rampa oraz sprzęt wykorzystywany do tych czynności są czyste oraz czy personel obsługujący nie stanowi potencjalnego źródła zanieczyszczenia biologicznego – podsumowuje Edyta Kwiatkowska-Sioch, Analityk Finansowy w Polfrost Internationale Spedition.

Cały artykuł do przeczytania w Forum Mleczarskim 07/2014

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer