Coolbiznes, 1/2006

9 stycznia, 2006

Idea drobnicy

Polfrost Internationale Spedition, międzynarodowy operator logistyczny, wprowadził w styczniu 2006 nową usługę – przewozy drobnicowe ładunków mrożonych.

Nową ofertę Polfrost kieruje do tych klientów, którzy chcą przesłać relatywnie niewielkie ilości towaru ( z reguły jedną bądź kilka palet). Przewozy drobnicowe pozwalają im uniknąć kosztów związanych z postawieniem samochodu 33-paletowego. Są też alternatywą dla tzw. ” malucha” ( tj. pojazdu o relatywnie małej – jak na ruch dalekodystansowy i międzynarodowy – ładowności i pojemności).
Ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym przewozów drobnicowych, oferowanych przez Polfrost, są partnerzy posiadający własne terminale przeładunkowe. Odpowiadają oni za poszczególne obszary objęte zasięgiem danego terminalu. Może to być terytorium pańswa, na terenie, którego odbywa się przeładunek, jego część lub kilka państw.
Przewóz drobnicowy w wykonaniu firmy Polfrost polega na dostarczeniu przesyłek drobnicowych od nadawcy do terminalu nadania odpowiadającego za dany obszar, kompletacji ich na jednym samochodzie ( tzw. ” liniowym, kursującym z założoną częstotliwością, z reguły nie mniejszą niż raz w tygodniu) z innymi przesyłkami, kierowanymi do tego samego, analogicznego terminalu dostawy. Tam następuje dekompletacja i skierowanie do dystrybucji.
Dla Polfrostu – zaoferowanie spedycji drobnicowej ładunków mrożonych oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych większej liczby klientów, przy wykorzystaniu tej samej ilości jednostek taborowych. Główne kierunki przewozu tego typu ładunków to: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Luksemburg oraz pośrednio Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Dania, Hiszpania i Portugalia. Podczas całego procesu transportowego, od chwili przyjęcia towaru u nadawcy aż do dostarczenia go do odbiorcy, zapewniona jest odpowiednia temperatura, spełnienie wymagań sanitarnych zgodnych z HACCP oraz ewentualnych specjalnych życzeń naszych klientów.

Idea drobnicy

Polfrost Internationale Spedition, międzynarodowy operator logistyczny, wprowadził w styczniu 2006 nową usługę – przewozy drobnicowe ładunków mrożonych.

Nową ofertę Polfrost kieruje do tych klientów, którzy chcą przesłać relatywnie niewielkie ilości towaru ( z reguły jedną bądź kilka palet). Przewozy drobnicowe pozwalają im uniknąć kosztów związanych z postawieniem samochodu 33-paletowego. Są też alternatywą dla tzw. ” malucha” ( tj. pojazdu o relatywnie małej – jak na ruch dalekodystansowy i międzynarodowy – ładowności i pojemności).
Ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym przewozów drobnicowych, oferowanych przez Polfrost, są partnerzy posiadający własne terminale przeładunkowe. Odpowiadają oni za poszczególne obszary objęte zasięgiem danego terminalu. Może to być terytorium pańswa, na terenie, którego odbywa się przeładunek, jego część lub kilka państw.
Przewóz drobnicowy w wykonaniu firmy Polfrost polega na dostarczeniu przesyłek drobnicowych od nadawcy do terminalu nadania odpowiadającego za dany obszar, kompletacji ich na jednym samochodzie ( tzw. ” liniowym, kursującym z założoną częstotliwością, z reguły nie mniejszą niż raz w tygodniu) z innymi przesyłkami, kierowanymi do tego samego, analogicznego terminalu dostawy. Tam następuje dekompletacja i skierowanie do dystrybucji.
Dla Polfrostu – zaoferowanie spedycji drobnicowej ładunków mrożonych oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych większej liczby klientów, przy wykorzystaniu tej samej ilości jednostek taborowych. Główne kierunki przewozu tego typu ładunków to: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Luksemburg oraz pośrednio Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Dania, Hiszpania i Portugalia. Podczas całego procesu transportowego, od chwili przyjęcia towaru u nadawcy aż do dostarczenia go do odbiorcy, zapewniona jest odpowiednia temperatura, spełnienie wymagań sanitarnych zgodnych z HACCP oraz ewentualnych specjalnych życzeń naszych klientów.

Idea drobnicy

Polfrost Internationale Spedition, międzynarodowy operator logistyczny, wprowadził w styczniu 2006 nową usługę – przewozy drobnicowe ładunków mrożonych.

Nową ofertę Polfrost kieruje do tych klientów, którzy chcą przesłać relatywnie niewielkie ilości towaru ( z reguły jedną bądź kilka palet). Przewozy drobnicowe pozwalają im uniknąć kosztów związanych z postawieniem samochodu 33-paletowego. Są też alternatywą dla tzw. ” malucha” ( tj. pojazdu o relatywnie małej – jak na ruch dalekodystansowy i międzynarodowy – ładowności i pojemności).
Ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym przewozów drobnicowych, oferowanych przez Polfrost, są partnerzy posiadający własne terminale przeładunkowe. Odpowiadają oni za poszczególne obszary objęte zasięgiem danego terminalu. Może to być terytorium pańswa, na terenie, którego odbywa się przeładunek, jego część lub kilka państw.
Przewóz drobnicowy w wykonaniu firmy Polfrost polega na dostarczeniu przesyłek drobnicowych od nadawcy do terminalu nadania odpowiadającego za dany obszar, kompletacji ich na jednym samochodzie ( tzw. ” liniowym, kursującym z założoną częstotliwością, z reguły nie mniejszą niż raz w tygodniu) z innymi przesyłkami, kierowanymi do tego samego, analogicznego terminalu dostawy. Tam następuje dekompletacja i skierowanie do dystrybucji.
Dla Polfrostu – zaoferowanie spedycji drobnicowej ładunków mrożonych oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych większej liczby klientów, przy wykorzystaniu tej samej ilości jednostek taborowych. Główne kierunki przewozu tego typu ładunków to: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Luksemburg oraz pośrednio Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Dania, Hiszpania i Portugalia. Podczas całego procesu transportowego, od chwili przyjęcia towaru u nadawcy aż do dostarczenia go do odbiorcy, zapewniona jest odpowiednia temperatura, spełnienie wymagań sanitarnych zgodnych z HACCP oraz ewentualnych specjalnych życzeń naszych klientów.

Idea drobnicy

Polfrost Internationale Spedition, międzynarodowy operator logistyczny, wprowadził w styczniu 2006 nową usługę – przewozy drobnicowe ładunków mrożonych.

Nową ofertę Polfrost kieruje do tych klientów, którzy chcą przesłać relatywnie niewielkie ilości towaru ( z reguły jedną bądź kilka palet). Przewozy drobnicowe pozwalają im uniknąć kosztów związanych z postawieniem samochodu 33-paletowego. Są też alternatywą dla tzw. ” malucha” ( tj. pojazdu o relatywnie małej – jak na ruch dalekodystansowy i międzynarodowy – ładowności i pojemności).
Ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym przewozów drobnicowych, oferowanych przez Polfrost, są partnerzy posiadający własne terminale przeładunkowe. Odpowiadają oni za poszczególne obszary objęte zasięgiem danego terminalu. Może to być terytorium pańswa, na terenie, którego odbywa się przeładunek, jego część lub kilka państw.
Przewóz drobnicowy w wykonaniu firmy Polfrost polega na dostarczeniu przesyłek drobnicowych od nadawcy do terminalu nadania odpowiadającego za dany obszar, kompletacji ich na jednym samochodzie ( tzw. ” liniowym, kursującym z założoną częstotliwością, z reguły nie mniejszą niż raz w tygodniu) z innymi przesyłkami, kierowanymi do tego samego, analogicznego terminalu dostawy. Tam następuje dekompletacja i skierowanie do dystrybucji.
Dla Polfrostu – zaoferowanie spedycji drobnicowej ładunków mrożonych oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych większej liczby klientów, przy wykorzystaniu tej samej ilości jednostek taborowych. Główne kierunki przewozu tego typu ładunków to: Niemcy, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Luksemburg oraz pośrednio Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Dania, Hiszpania i Portugalia. Podczas całego procesu transportowego, od chwili przyjęcia towaru u nadawcy aż do dostarczenia go do odbiorcy, zapewniona jest odpowiednia temperatura, spełnienie wymagań sanitarnych zgodnych z HACCP oraz ewentualnych specjalnych życzeń naszych klientów.

Masz pytania?

Skontaktuj się!
+48 22 854 10 70
Napisz do nas
Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 27/2
02-615 Warszawa, Polska
KRS: 0000097522
REGON 011883175
NIP 5261063249
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 153 500,00 zł

Kontakt

biuro@polfrost.com.pl
tel. +48 22 854 10 70

Formularz kontaktowy
Bezpłatna wycena

Obserwuj nas na

Facebook

Linkedin

© 2024 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności.
Designed and Created by Trendmark.pl

footer footer footer