Usługi celne

0

Jako uzupełnienie szerokiego zakresu usług logistycznych oferujemy naszym klientom obsługę celną w agencjach zlokalizowanych w Braniewie i Moskwie. Pozwalają one na szybkie odprawy i załatwianie wszelkich formalności na miejscu.

Polfrost Terminal w Braniewie posiada status AEO (Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca), co oznacza, że spółka posiada wysoką wiarygodność w oczach organów celnych.

Obsługa celna oferowana przez firmę, obejmuje m. in.:
- całkowitą reprezentację klienta przed organami celnymi,
- pełną obsługę dokumentacji: przygotowanie, skompilowanie, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do odprawy towarów (SAD, SAD-bis, karnet TIR, DCW, CMR),
- stosowanie procedur uproszczonych umożliwiających rozliczanie należności podatkowych przy imporcie na podstawie art. 33a Ustawy o VAT,
- składanie zabezpieczeń celnych i podatkowych,
- wnoszenie odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
- organizację kontroli ilościowej i jakościowej przez niezależne organy kontrolne oraz kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej,
- doradztwo w zakresie obsługi celnej.

Do realizacji zadań agencji celnej posiadamy także magazyn celny w Braniewie o powierzchni 300 m2 do czasowego składowania towarów paletyzowanych i niepaletyzowanych naszych Klientów.

Nasza firma posiada bezpośrednie umowy z agencjami na granicach:
- polsko – białoruskiej,
- polsko – niemieckiej,
- łotewsko – rosyjskiej,
które dokonują kontroli dokumentów.


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl