Logistyka kolejowa

0

W ramach łańcucha usług logistycznych oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę przewozów kolejowych, z zastosowaniem wagonów normalno- i szerokotorowych.

Transport kolejowy  na Wschód

Specjalizujemy się w transporcie artykułów spożywczych i budowlanych pomiędzy Polską a krajami Europy Wschodniej i Południowej oraz Azji. Transportem kolejowym docieramy głównie do takich krajów, jak: Chiny, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia i Białoruś.
Współpracującym z nami producentom oferujemy organizację załadunku w miejscu odbioru towaru.

Nasza oferta skierowana jest do producentów oraz dystrybutorów węgla, nawozów sztucznych, stali, kruszyw i innych produktów masowych oraz materiałów budowlanych i artykułów spożywczych.
Artykuły spożywcze, wymagające kontroli temperatury, przewożone są przez nas z wykorzystaniem tak zwanych sekcji chłodniczych.

Kompleksowa usługa logistyczna
Klienci korzystający z naszych usług mają zapewnioną kompleksową obsługę logistyczną, która wzmacnia ich konkurencyjną pozycję i umożliwia koncentrację na własnej działalności.

Naszym klientom zapewniamy:
- odbiór towaru z magazynu producenta przez swoich pracowników wraz z kontrolą ilości i jakości przygotowanego do dystrybucji towaru oraz jego opakowania,
- załadunek towaru na polskie wagony kolejowe (kryte, platformy, węglarki) i jego zabezpieczenie,
- wypełnienie kolejowych listów przewozowych SMGS,
- odprawę celną towaru (na zakładzie i na przejściach granicznych),
- transport kolejowy do terminalu przeładunkowego na granicy Polski (Braniewo, Dorohusk, Żurawica),
- przeładunek towaru do wagonów szerokotorowych i jego zabezpieczenie przez pracowników firmy,
- dodatkową kontrolę przeładunku dokonywaną przez firmę SGS Supervise Poland,
- kontrolę dokumentów przewozowych przeprowadzaną przez pracowników oddziału granicznego naszej firmy (listy SMGS, SAD, Faktura Eksportowa) pod kątem zgodności z faktycznie przeładowaną ilością towaru do wagonów szerokotorowych ( potwierdzoną przez pracowników Polfrost i SGS Supervise Poland),
- opłatę frachtu kolejowego do stacji docelowej,
- monitoring przewozów wraz z uzyskiwaniem informacji od klientów o stanie towaru dostarczonego do odbiorcy,
- pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów związanych z transportem kolejowym do stacji docelowej, świadczoną przez nasze biura w Warszawie i przedstawicielstwa w Rosji (Kaliningrad, Moskwa), na Ukrainie (Kijów, Mostiska) i w Kazachstanie (Ałmaty).

Jako uzupełnienie całego pakietu świadczonych usług Polfrost oferuje klientom:
- przeładunek towarów z wagonów normalnotorowych do wagonów szerokotorowych na terminalach przeładunkowych w Rosji (Kaliningrad), na Białorusi (Brześć) i Ukrainie (Mostiska),
- clenie towarów eksportowanych do Rosji (Kaliningrad, Moskwa) oraz na Ukrainę (Mostiska),
- magazynowanie towarów w Moskwie.Nasza infrastruktura

Naszym atutem jest posiadanie niezbędnej infrastruktury w postaci sieci terminali przeładunkowych, rozmieszczonych głównie przy wschodniej granicy Polski oraz przedstawicielstw na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

Z kolejami tych państw podpisaliśmy bezpośrednie umowy, które pozwalają na znaczące obniżenie kosztów oraz na sprzedaż frachtów kolejowych.
Dzięki wdrożeniu w firmie nowoczesnych systemów informatycznych, powierzony nam towar podlega bieżącemu monitoringowi. Nasi doświadczeni pracownicy dbają o jakość i bezpieczeństwo towaru podczas przewozu, a klienci otrzymują codziennie informacje o miejscu pobytu wagonu kolejowego.


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl