Top Logistyk 6/201221 luty, 2013

0

Intermodalna rzeczywistość

Pomimo korzystnego położenia geograficznego Polski potencjał, jaki drzemie w transporcie intermodalnym, nie jest w Polsce dostatecznie wykorzystany. Taką tezę stawia większość ekspertów zapytanych o stan naszej infrastruktury i możliwości, jakie niesie ze sobą ten rodzaj transportu. Oprócz infrastrukturalnych, na drodze rozwoju polskiego intermodalu stają dodatkowo bariery prawne i mentalnościowe. Jedno jest pewne, w każdym z tych obszarów mamy sporo do nadrobienia.

(…)
Potencjał poprawy
W zgodnej opinii ekspertów największy potencjał poprawy kondycji polskiego transportu intermodalnego wykazuje kolej, a ścisle rzecz biorąc, stan istniejącej infrastruktury liniowej i punktowej. Ze względu na wieloletnie opóźnienia gałąź ta ma najwięcej do nadrobienia. – Przez lata nie czyniono żadnych inwestycji w tym obszarze, nie tyle w celu rozwoju, ile nawet utrzymania w niepogorszonym stanie. Na skutek tego stan torowisk jest dużo poniżej standardów europejskich, co wpływa na znaczne zmniejszenie średniej prędkości pociągów oraz wydłużenie czasów dostawy. Jednocześnie niewielka podaż punktów przeładunkowych oraz samego taboru kolejowego sprawiają, że ten rodzaj transportu traci na rzecz przewozów drogowych – mówi Edyta Kwiatkowska – Sioch, Analityk Finansowy z firmy Polfrost Internationale Spedition.

(…)

Bariery pozainfrastrukturalne
Co zatem stoi na przeszkodzie w osiągnięciu statusu, o jakim mówi ekspert PCC Intermodal? oprócz problemów infrastrukturalnych istnieją jeszcze przynajmniej trzy kategorie barier, które należy przełamać.
Po pierwsze, kwestia uregulowań prawnych i właściwego wsparcia ze strony państwa. Brak odstawowych definicji i odrębnych regulacji dla branży intermodalnej sprawia, że nie potrafimy skutecznie stymulować rozwoju branży i rzeczywiście wykorzystywać potencjału, który stwarza dziś wymagający międzynarodowy rynek. W perspektywie globalnej na rozwój intermodalu składa się infrastruktura liniowa, punktowa (w tym terminale morskie i lądowe) a także prawo lokalne i międzynarodowe, regulacje celne itp. Najlepszym regulatorem wzrostu międzynarodowych przewozów intermodalnych jest rynek – bariera w rozwoju międzynarodowego transportu intermodalnego jest niepodejmowanie przez państwo żadnych kroków w celu wsparcia przedsiębiorców przy doprowadzeniu infrastruktury kolejowej do budowanych obiektów. Dlatego nowo powstające centra logistyczne nie mają bocznic kolejowych – mówi Edyta Kwiatkowska – Sioch z firmy Polfrost.


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl