Przemysł Spożywczy, 9/200414 wrzesień, 2004

0

KONKURENCJA ROSNĄCA W SIŁĘ

Poszerzenie Unii o 10 nowych członków przyczyniło się do znacznego polepszenia uwarunkowań handlowych, a w szczególności do zniesienia skomplikowanych formalności celnych na granicach. Zmiany te są dostrzegane również w sektorze transportowym, który odnosi korzyści ze skróconego czasu przejazdu.

Firma Polfrost przygotowania do integracji rozpoczęła już na początku roku, mając świadomość nie tylko możliwości zwiększenia się liczby potencjalnych klientów, ale również spodziewanego wzrostu konkurencji.

POLFROST powstał w 1996 roku jako spółka-córka berlińskiej firmy Profrost. Z wynajmowanego biura w centralnej części Warszawy w niedługim czasie przeniósł się do apartamentów willowej dzielnicy miasta. Obecnie zatrudnia około 130 osób i oprócz centrali w stolicy i licznych miejsc przeładunkowych rozlokowanych na wschodniej granicy Polski posiada również oddziały w Moskwie, Kaliningradzie, Kijowie, Wilnie, Mińsku, Ałma-Acie, a od grudnia 2003 r. także w holenderskim Beek. Polfrost w porę rozpoznał i wykorzystał szanse, które pojawiły się w „nowej Europie” i kontynuując dotychczasową strategię, zamierza również w tym roku umacniać swoją pozycję na rynku transportowym. Dysponując odpowiednim wyposażeniem technicznym i logistycznym know-how ma szansę zająć istotne miejsce na rynku przewozów wewnątrzunijnych. W swoich działaniach firma nie chce ograniczać się jedynie do przewozów między Polską a Europą Zachodnią. Zgodnie z opracowaną strategią Polfrost ma zamiar koncentrować się na rozbudowie sieci transportowej wewnątrz samej Europy Zachodniej, wykorzystując przy tym własną flotę (liczącą 50 naczep) oraz około100 samochodów kontraktowych. Pozwoli to na elastyczną obsługę wysyłek między kluczowymi rynkami Europy. Obecnie Polfrost realizuje blisko 1000 zleceń transportowych miesięcznie. Dotyczy to jedynie transportu samochodowego, gdzie 90% klientów pochodzi z Europy Zachodniej, ze szczególnie silną pozycją krajów Beneluksu. Należy jednak zaznaczyć, że równie znaczący udział w działalności przedsiębiorstwa należy do transportu kolejowego i kombinowanego. W tym obszarze w ostatnich latach firma także notowała znaczny wzrost, szczególnie w przewozach artykułów budowlanych. Transport kolejowy jest wyraźnie ukierunkowany na rynek wschodni i wychodzi ze swoją ofertą poza granice Europy, między innymi do krajów azjatyckich. Polfrost buduje swoją silną pozycję między innymi na znaczącej przewadze kosztowej Polski w porównaniu do innych, przede wszystkim zachodnioeuropejskich, oferentów. Poziom stawek polskich jest ciągle dużo niższy niż oferowane w Europie Zachodniej. Sytuacja ta nie zmieni się znacząco również w kolejnych latach. Priorytetem jest jednak dla firmy zapewnienie wysokich standardów jakości. Firma posiada certyfikaty ISO i HACCP a systemy nawigacji odpowiadają najnowszym wymaganiom. Dodatkowo kierowcy uczestniczą w regularnych szkoleniach stale poprawiając dzięki temu jakość oferowanych usług. To wszystko decyduje o tym, że Polfrost ma zapewnioną silną pozycję w rozszerzonej Europie.

Polfrost należy do wiodących na polskim rynku firm spedycyjnych, oferujących swoje usługi głównie w zakresie transportu chłodniczego samochodowego oraz kolejowego. Od kilku lat firma może pochwalić się bardzo dużą dynamiką wzrostu (około 200% rocznie), a w bieżącym roku chce osiągnąć obroty na poziomie 30 mln. euro


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl