Primeur, 03/200414 marzec, 2004

0

Polfrost: met een vestiging in Nederland klaar voor de EU-markt

Avec une implantation aux Pays-Bas, Polfrost est prete pour le marché de l’UE

Polfrost is een toonaangevend Poolse expediteur. Kenmerkend voor deze onderneming is het enthousiasme en de dynamiek waarmee deze, vrij jonge club mensen de diepvriestransportwereld veroverd. Het expeditiebedrijf is aanwezing op beurzen en timmert ook elders prominent aan de weg.

Het bedrujf is jaar geleden opgericht door 5 mensen in Warschau. Op dit momebt zijn er in de 7 filialen 120 mensen werkzaam. Polfrost beschikt over 50 eigen opleggers en maakt daarnaast gebruik van de diensten van nog 100 andere transportfirma’s, die veelal in de kleuren van de Poolse onderneming rijden. Per maand wonder er ruim 800 transporten gerealiseerd.
Naast de hoofdvestiging in Warschau zijn er vestigingen in Moskou, Kiev, Kazachstan, Berlijn en minsk. Het laatste kantoor werd eind december geopend in het Limburgse Beek in Nederland. Primeur had een gesprek met MArk Lenssen, die vanuit zijn konatoor de West-europese markt verder zal gaan bewerken.

” De komende toetreding van Polen tot de EU zal voor Polfrost tot gevolg hebben dat we ook binnen West-Europa trnsporten zullen verzorgen van lnd tot land”, vertelt hij, „Tot nu toe moesten alle transporten van, naar of via Polen verlopen. We willen klaar zijn voor die verandering en dat is de voornaamste reden dat Polfrost een kantoor in West-Europa heeft geopend. De Benelux is al jaren een belangrijke markt voor Polfrost en het is mijn taak deze verder uit te bouwen. Ook is het belangrijk dat onze klanten hier een aanspreekpunt hebben, hoewel de 15 planners in Polen hun vreemde talen perfect beehersen en rechtstreeks contact, dankzij de huidige communicatiemiddeln al helemaal meer geeft.”

Polfrost heeft zich vooral gespecialiserd in het vervoer van diepvries-producten, waarvan diepvrirsgroenten enn belangrijk deel uitmaken. In 2003 vervoerde het bedrijf 150000 ton groente en fruit.

Mark Lenssen:” Tegenwoordig heeft een aantal grote West-Europese productiebedrijven vestigingen in Oost-Europa, met name in Polen, deze producten moeten dan hier naar toe worden vervoerd. Ook gebeurt het steeds vaker dat er ruw product naar Oost-Europa wordt gebracht voor verdere bewerking. De arbeidslonen liggen daar nog altijd een stuk lager en dat zal voorlopig wel zo blijven. Overigens stijgt ook het vervoer van klaarprodut naar Oost-Europa. De consumptie van diepvriesproducten neemt er jaarlijks toe”, constateert hij.

„Wij profiteren mee van deze groei. Natuurlijk kunnen wij wat goedkoper werken dan onze West-Europese collega’s. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we het niet alleen van de prijs moeten hebben. Daarom heeft Polfrost vanaf het begin gemikt op kwaliteit en stiptheid en werken we met het modernste meterieel.”
Dat deze politiek zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de referentielijst van het bedrijf. Grote diepvries-en andere voedseverwerkende ondernemingen, zoals Agrico, Campina, Pinguin, Oerlemans, SVZ etc. behoren tot hun klanten”.

Polfrost biedt echter niet uitsluitend wegtransport aan. Het bedrijf maakt ook gebruik van het spoor en natuurlijk van de combinatie weg-en spoorveroer.
De expediteur beschikt over een eigen omlaadstation in Braniewo, waar vrachtwagens overgeladen kunnen worden. Een dieprieswagon vervoert ongeveer dezelfde hoeveelheid als twee vrachtwagens. Deze manier van transport wordt voornamelijk toegepast voor vervoer naar verder oostelijk gelegen bestemmingen.

Polfrost est un expediteur polonais qui fait autorite dans le transport. Cette entreprise se caraterise par l’enthousiasme et la dynamique avec lesquels cette equipe plutot jeune conguiert le monde du transport frigorifique. On trouve l’entreprise de transport dans les salons professionnels et elle s’appligue a devenir la premiere ailleaurs qu’en Pologne.

L’entreprise a ete fondee il y a 8 ans par cing personnes a Varsovie. elle compte actuellement 7 filiales employant 120 personnes. Polfrost dispose de 50 semi-remorques et utilise en plus les services de 100 autres transporteurs, qui pour la plupart roulent avec les couleurs de l’entreprise polonaise. En plus de la maison mere a Varsovie, Polfrost a des implantations a Moscou, Kiev, au Kazakhstan, a Berlin et a Minsk. Elle a ouvert son dernier bureau fin decembre a Beek (Limbourg) aux Pays-Bas. Primeur a eu un entrieten avec Mark Lenssen, qui, de son bureau, a pour but de penetrer devantage le marche europeen occidental.

„L’entree prochaine de la Pologne dans l’Union europeenne aura comme consequence pour Polfrost de pouvoir egalement assurer le transport pays a pays en Europe de l’Ouest”, raconte-t-il ” Jusqu’a present, tous les transports devaient


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl