Nowoczesny Magazyn, 5/200514 maj, 2005

0

Znikające białe plamy

Powstał terminal przeładunkowy przygotowany do obsługi wagonów rosyjskich i polskich. Jego właściciel, Polfrost Internationale Spedition, od 9 lat prowadzi działalność spedycyjną między krajami UE a Dalekim Wschodem. Obecnie wraz z nową bazą jej możliwości znacząco wzrosną. Co równie ważne – logistycznie białe plamy w północno- wschodniej części Polski wypełnia nowa infrastruktura.

Inwestycja zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim powiększyła bazę przeładunkową Polfrost o szósty już obiekt. Do terminali w Dorohusku, Żurawicy, Małaszewiczach, Wilnie i Kaliningradzie dołączył po rocznej budowie obiekt w gminie Braniewo. Najnowszy terminal firmy składa się z hali magazynowej o powierzchni użytkowej bliskiej 2 tys. mkw. i łącznej kubaturze 9 tys. metrów sześciennych. Towarzyszy mu zadaszona rampa o szerokości 3,6 m i długości 210 m.
Spośród powstających masowo w kraju centrów logistycznych braniewski terminal wyróżniają dwa elementy. Po pierwsze przystosowanie platformy przeładunkowej do obsługi dwóch rodzajów transportu: kolejowego i samochodowego. Po drugie posiada on dostęp do dwóch rodzajów torowisk. o obu stronach rampy przebiega normalnotorowa bocznica kolei polskich, po drugiej – szeroki tor rosyjski. W ten sposób bez dodatkowych czynności technicznych, związanych z koniecznością zmiany wózków w wagonach, można obsługiwać bezpośrednio wagony krajowe i te zza wschodniej granicy.
Dzienne możliwości przeładunkowe centrum logistycznego Polfrost wynoszą 20 kolejowych wagonów krytych, co w skali miesiąca daje sumę 350 jednostek. Prace przeładunkowe odbywają się w trzech wariantach: z wagonu polskiego na rosyjski, z samochodu ciężarowego do rampy na wagon rosyjski oraz z magazynu na wagon rosyjski. Zgodnie ze swoją funkcją ma on zatem charakter platformy przeładunkowej. Hala magazynowa służy jedynie do czasowego gromadzenia towarów w przypadku braku wagonów lub nierównomierności dostaw. Stanowi strefę buforową dla ładunków, pozwalając na sporą niezależność od PKP.
Mimo jasnego określenia przez spedytora funkcji terminala, magazyn wykorzystuje się również do składowania towarów, które stanowią usługę dla części klientów firmy. Nie chodzi tu o klasyczne magazynowanie jednostek, ale raczej o konsolidowanie towaru przychodzącego od różnych producentów, a przeznaczonego do jednego odbiorcy, a później o jego wysyłkę.
Polfrost Internationale Spedition w ciągu dekady rozbudował sieć przedstawicielstw w wielu rejonach geograficznych. Dziś biura firmy znajdują się w Warszawie, Aachen, Heerlen, Berlinie, Flintshire, Wilnie, Moskwie, Ałmatach i Taszkiencie. Specjalnością pracującego na logistycznym rynku spedytora jest transport chłodniczy przy wykorzystaniu samochodów i kolei. Przedsiębiorstwo pracujące na euroazjatyckim rynku transportowym może przewozić ładunki wykorzystując transport kombinowany z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego. Spedycja kolejowa w wykonaniu Polfrost polega na dowiezieniu towaru frachtem drogowym do szerokich torów, przeładunku do wagonów, przygotowaniu dokumentów przewozowych i opłaceniu frachtu do miejsca przeznaczenia. Niezbywalnym atutem w transportach między Zachodem a Wschodem są posiadane przez spedytora bezpośrednie umowy z kolejami rosyjskimi, ukraińskimi, kazachskimi oraz litewskimi. Usługi przewozowe obejmują zatem dzięki temu transport kolejowy po terytoriach każdego z tych państw oraz między nimi.
Historia przeładunków w Braniewie prowadzonych przez Polfrost sięga roku 1996. Na przestrzeni tego czasu widać rokroczny wzrost wolumenu towarowego, który przeładowano w tej północno-wschodniej bazie spedytora. W 2000 roku było to 18,091 ton towarów. Trzy lata później wartość masy towarowej przeładowanej w tym miejscu osiągnęła 89,767 ton. Przyrost wielkości przeładunków wpłynął na decyzję firmy o potrzebie inwestycji w nowoczesny terminal. Otwarcie rosyjskiego rynku na towary z Europy i stały wzrost wymiany towarowej ze Wschodem potwierdza słuszność tego posunięcia. Do naszych sąsiadów trafiają przeładowywane w warmińsko-mazurskiej bazie materiały budowlane, od płytek ceramicznych poczynając na zaprawie klejowej kończąc, panele podłogowe, blachodachówka, płyty drewnopochodne, ale przede wszystkim – spożywcze produkty mrożone. Dzięki nowej inwestycji Polfrost jest w stanie zwiększyć ilość wysyłanych produktów za wschodnią granicę. ale nade wszystko początkuje etap budowy infrastruktury w tej zapomnianej przez logistyków części kraju.


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl