Logistyka magazynowa

0

Magazyny, którymi dysponuje nasza firma są w większości usytuowane na terenach posiadających infrastrukturę w postaci bocznicy kolejowej szeroko- i normalnotorowej oraz rampy samochodowej. Umożliwiają organizację przeładunków, konfekcjonowania, kompletowania oraz dystrybucji. Mogą tam być składowane wszelkie towary przemysłowe, pakowane na paletach, w workach, big bagach i luzem.

Większość towarów przeładowywana jest systemem cross – docking, ale czasem istnieje potrzeba kompletacji ładunków przed załadunkiem ich do wagonu. Aby spełnić tego typu oczekiwania naszych klientów, oddajemy do dyspozycji nasze magazyny.

Magazyny w Rosji

Moskiewska spółka Polfrost Logistik posiada dwa magazyny w niewielkiej odległości od Moskwy:

Magazyn Odincovo
powierzchnia magazynu to 4.000 m2. Znajduje się on 11 km od obwodnicy Moskwy na trasie Moskwa – Mińsk.

Magazyn Noginsk
powierzchnię składową tworzą 5.000 m2 magazynu oraz 1200 m2 placu sklądowego. Znajduje się on 35 km od obwodnicy Moskwy na trasie Moskwa – Nizhny Novgorod.

Obydwa magazyny posiadają:
- powierzchnię do składowania produktów suchych,
- bocznicę kolejową,
- dogodny dojazd dla samochodów ze względu na położenie przy trasach krajowych,
- niezbędną infrastrukturę do obsługi różnego typu towarów oraz środków transportu (wagonów i samochodów).

Składy moskiewskie stanowią bazę do dystrybucji towarów przyjeżdżających tam w wagonach kolejowych.

Magazyny w Polsce

Terminal w Gołuchowie
towary przemysłowe

Terminal Braniewo (Polfrost Terminal):
Posiada w sumie:
- 35.000 m2 utwardzonych powierzchni do przeładunku i składowania węgla lub innych towarów masowych,
- 1.400 m2 magazynów dla towarów przemysłowych paletyzowanych i niepaletyzowanych,
gdzie składowane są głównie towary masowe (węgiel, biomasa, inne) oraz przemysłowe.
Polfrost Terminal w Braniewie posiada również magazyn czasowego składowania towarów celnych.
Realizuje także usługę konfekcjonowania nawozów sztucznych oraz sortowanie i pakowanie towaru na potrzeby dystrybucji lub w opakowania handlowe.
 
Terminal Wola Baranowska:
towary masowe (biomasa) i przemysłowe


Unia Europejska, Fundusze Europejskie - dofinansowanie
© 2014 Polfrost Internationale Spedition Sp. z o.o. | RODO / GDPR | Cookies - Polityka Prywatności
Designed and Created by Trendmark.pl